Zarządzanie przez cele – na czym polega ta technika zarządzania?

0
Zarządzanie przez cele – na czym polega ta technika

Na czym polega zarządzanie przez cele? Jakie są podstawowe założenia tej metody? Jakie korzyści może przynieść wdrożenie tej techniki w firmie? Oto najważniejsze informacje w metodzie zarządzania przez cele.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele (ang. Management by Objectives, w skrócie: MBO) to metoda zarządzania, której najważniejsze założenia opisane zostały przez Petera Druckera w wydanej w 1954 roku książce „Praktyka zarządzania”. Kluczową rolę w tej metodzie odgrywa pogląd, że o wynikach przedsiębiorstwa decydują przede wszystkim motywacja, inicjatywa i aktywność zatrudnionych osób. Zarządzanie przez cele dąży do tego, by przełożeni i podwładni razem wyznaczali i określali cele, razem wyznaczali sposób mierzenia sukcesywności ich realizacji, a także razem oceniali osiągnięte wyniki.

Aby stosowanie tej metody przyniosło wymierne rezultaty i realne korzyści, wyznaczane przez przełożonego i pracownika cele powinny być sprecyzowane i możliwie do wykonania – tylko wtedy pracownik będzie w stanie zaangażować się w ich realizowanie. Wyznaczenie niejasnych bądź niemożliwych do zrealizowania celów skazuje całe przedsięwzięcie na porażkę – pracownik nie będzie w stanie zaakceptować i wykonać takich zadań. Zależność jest prosta – im bardziej atrakcyjny dla pracownika jest dany cel, tym większa szansa, że uda się go zrealizować. Zarządzanie przez cele umożliwia wyeliminowanie zbędnych zadań, które obniżają motywację pracownika.

Co ważne, zarządzanie przez cele zakłada udział jednostki w procesie decyzyjnym – wzmocnią to jej motywację i utwierdza w przekonaniu, że jej cele są zbieżne z celami firmy. Metoda zarządzania przez cele zakłada również stosowanie nagród, których forma powinna być odpowiednia do celów osiągniętych przez pracownika. Umożliwia ona przeprowadzenie opartej na czytelnych kryteriach oceny, a co za tym idzie – sprawiedliwe przyznawanie awansów i innych benefitów.

Wymierne korzyści

Zarządzanie przez cele jest efektywną, a jednocześnie stosunkowo prostą metodą zarządzania. Przekłada się to na jej popularność – jej założenia są powszechnie wykorzystywane przez menedżerów na całym świecie, również w Polsce. Metoda znajduje szerokie zastosowanie w zróżnicowanych sektorach gospodarki i usług.

Prawidłowe wdrożenie metody zarządzania przez cele ułatwia i przyśpiesza proces planowania krótko- i długoterminowego, pozwala przełożonym jasno przedstawić oczekiwania wobec konkretnego pracownika, a następnie skutecznie je egzekwować. Usprawnia to całą strukturę organizacyjną firmy, ułatwia delegowanie uprawnień i zadań oraz pozwala jasno wytyczyć zakresy odpowiedzialności. Co istotne, zarządzanie przez cele umożliwia wprowadzenie procedur, które umożliwiają kontrolowanie stopnia realizacji celu przez danego pracownika – co znacznie wpływa na poprawę jakości pracy.

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z wykorzystania metody zarządzania przez cele jest wzrost motywacji pracowników, którzy zostali zaangażowani w proces wyznaczania zadań. Umożliwia to silniejszą identyfikację z celami firmy, sprzyja rozwojowi kreatywności oraz własnych inicjatyw. Zarządzanie przez cele przynosi wiele korzyści z punktu widzenia kadry menedżerskiej. Menedżerowie zyskują skuteczne narzędzia, które umożliwiają obiektywną ocenę pracowników i efektów ich pracy. Wpływa to korzystnie na jakość komunikacji.

Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele

Z myślą o członkach zarządu i menedżerach wyższych szczebli, czyli osobach, które odpowiadają za kształtowanie rzeczywistości organizacyjnej firmy, eksperci z EY Academy of Business przygotowali program szkolenia pt. „Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele”. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody zarządzania przez cele w ich firmach. Program szkoleń opracowany został przez profesjonalistów posiadających rozległą wiedzę z zakresu zarządzania, a kadra prowadząca zajęcia skupia się na przekazaniu konkretnych, przydatnych wiadomości, które mogą zostać wykorzystane w praktyce.

Program szkolenia obejmuje sześć zagadnień:

 1. Natura celów (poruszane zagadnienia: cele a środki do celów, zasada SMART i jej odmiany, zasada równoważenia celów, cele w zarządzaniu procesami i projektami).
 2. Przykłady celów (poruszane zagadnienia: cele w obszarze logistyki, wytwarzania, finansów, utrzymania, sprzedaży, HR, cele w strukturach rozproszonych, cele w centrach zysku i kosztów).
 3. Zasady wyznaczania celów i rozliczania wyników (poruszane zagadnienia: tryb wyznaczania celów, zasady pomiaru i monitorowania wyników, rola kontrolingu i audytu w zarządzaniu przez cele, zasady reagowania na odchylenia wyników od celów).
 4. Zasady ułatwiające skuteczną realizację strategii (poruszana zagadnienia: wpływ celów strategicznych na projekty i procesy w organizacji, odpowiedzialność za cele strategiczne, przypisanie zasobów do celów strategicznych).
 5. Przekładanie strategii na działania operacyjne (poruszane zagadnienia: istota i struktura strategii funkcjonalnych, strategiczne kryteria kwalifikowania projektów do portfela, związki strategii z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, przekładanie celów strategicznych na cele jednostek organizacyjnych).
 6. Wpływ zarządzania przez cele na funkcjonowanie organizacji (poruszane zagadnienia: zarządzanie przez cele a system okresowych ocen pracowników, zarządzanie przez cele a system wynagrodzeń zasadniczych, zarządzanie przez cele a rozwój innowacyjności, zarządzanie przez cele system motywacji).

Co możesz zyskać, biorąc udział w szkoleniu „Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele”?

 • Poznasz i zrozumiesz różnicę między celami a środkami do celów.
 • Poznasz zasady skutecznego wyznaczania celów dla menedżerów projektów i procesów.
 • Poznasz metody rozliczania jednostek organizacyjnych z wyników i sposobów pracy.
 • Zrozumiesz, jakie relacje zachodzą między zarządzaniem przez cele a innymi systemami zarządzania.
 • Dowiesz się, jakie związki istnieją między celami strategicznymi a celami jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy harmonogram zajęć, zasady uczestnictwa oraz formularz zapisowy znajdziesz na stronie EY Academy of Business: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kaskadowanie-celow-strategicznych-i-zarzadzanie-przez-cele,256/.

Artykuł sponsorowany.

Kalkulator wynagrodzeń

0
Kalkulator wynagrodzeń

Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto i wynagrodzeniem netto dla każdego powinna być jasna. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, co naprawdę składa się na nasze wynagrodzenie i dlaczego między kwotą brutto a kwotą netto możemy uświadczyć aż tak dużą różnicę. Otóż kwota brutto to cała kwota wynagrodzenia, którą nasz pracodawca zaproponował nam w oparciu o umowę o pracę.

Jeśli na przykład wyżej wymieniona kwota brutto wynosi 4000 zł, to w rzeczywistości na nasze konto wpłynie około 2900 zł. Z czego wynika ta różnica? Otóż kwota netto jest kwotą brutto, od której odprowadzane są wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne oraz podatek dochodowych.

Świadczenia socjalne to składki na ZUS, takie jak ubezpieczenie emerytalne, dzięki któremu z każdego wynagrodzenia część pieniędzy jest odkładana na naszą emeryturę. Kolejną składką jest ubezpieczenie rentowe, dzięki któremu możemy otrzymać rentę w pewnych przypadkach. Innym rodzajem ubezpieczenia jest ubezpieczenie chorobowe dzięki któremu możemy otrzymywać wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli na przykład zachorujemy i nie będziemy w stanie pracować, wówczas możemy udać się na zwolnienie chorobowe, dzięki któremu nasz pracodawca będzie płacił nam pieniądze nawet wtedy, kiedy fizycznie nie będzie nas w pracy.

Kolejnym świadczeniem jest ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu nasz pobyt w szpitalu w razie ewentualnego wypadku będzie bezpłatny. Ostatnią rzeczą, która wpływa na rzeczywistą wartość wynagrodzenia jest zaliczka na podatek dochodowy. Wszystko to wydaje się dość skomplikowane jednak w internecie znajdziemy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto, które pozwalają na obliczanie swojego rzeczywistego wynagrodzenia.

Obliczanie płacy przez kalkulator wynagrodzeń jest bardzo proste oraz daje jasny ogląd na to, jak wyglądają nasze zarobki i co właściwie się na nie składa. Jak działa kalkulator wynagrodzeń na 2019 rok? Wystarczy wpisać w google hasło „kalkulator wynagrodzeń” i bez trudu znajdziemy wszystkie informacje dotyczące tego rozwiązania.

500 plus dla firm

0
500 plus dla firm

Państwo polskie stara się pomagać przedsiębiorcom poprzez liczne ulgi i preferencje, dzięki którym prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo opłacalne. Takie działania należy ocenić jako bardzo korzystne, bowiem wspierają polską myśl przedsiębiorczą i sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. W ostatnich dniach Prezydent podpisał ustawę, w myśl której wprowadzono 500+ dla firm. Preferencja ta polega na tym, iż przedsiębiorcy, którzy nie osiągają dochodów w znacznych rozmiarach w przeciągu miesiąca, zobligowani będą do odprowadzania niewielkich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które przekroczą wskazany w ustawie próg, zobligowani będą do opłacania składek na starych zasadach.

500 plus dla firmy ma z założenia zmniejszyć obciążenie przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają swoje zakłady pracy. Duże znaczenie ma fakt, iż z wprowadzonej zmiany może skorzystać każdy – bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż działalność gospodarcza została założona wcześniej niż przed wejściem w życie ustawy. Niezbędne informacje w zakresie możliwości skorzystania z preferencji zawarte są na stronie cenabiznesu.pl/-500-plus-dla-firm-kto-moze-skorzystac. Co ważne, nie jest konieczne składanie jakichkolwiek deklaracji. Wystarczy, aby przedsiębiorca w odpowiednim czasie zgłosił osiągnięcie górnego pułapu. W takiej sytuacji zobowiązany będzie do opłacania zryczałtowanej składki ZUS w dotychczasowej wysokości.

Na koniec roku 2019 wynosi ona niespełna 1300 złotych. Warto mieć na uwadze, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki, od niedawna mogą korzystać także z niższego podatku od osób prawnych. Duże znaczenie ma fakt, iż limit obrotów, który upoważnia do stosowania tej preferencji, został zwiększony niemal dwukrotnie. Dzięki takim ulgom przedsiębiorcy mogą spokojnie odetchnąć – należności publicznoprawne, które byliby zobligowani odprowadzać na rzecz państwa, zostały znacząco uszczuplone.

Grzanie wody panelami słonecznymi

0
Grzanie wody panelami słonecznymi

Ogrzewanie wody przy użyciu paneli fotowoltaicznych to coraz chętniej wybierane w polskich domach rozwiązanie. Zastanawiasz się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się właśnie na takie wykorzystanie czystej energii i czy jest to pomysł wart uwagi? Czy panele słoneczne na pewno dobrze spełniają powierzoną im funkcję. Dziś spróbujemy rozwiać Twoje wątpliwości! i przedstawić najbardziej popularne systemy fotowoltaiczne do grzania wody.

Fotowoltaiczny system ogrzewania wody – jak to działa?

Systemy fotowoltaiczne z panelami słonecznymi zaskakują przede wszystkim prostotą ich wykonania. Do podgrzewania wody w budynku jednorodzinnym potrzeba około 6 kWh energii elektrycznej dziennie, co wiąże się z instalacją od 4 do 6 paneli słonecznych o mocy 280-320W. Do takiego systemu fotowoltaicznego dołączony musi być także sterownik, który podłączony jest do grzałki w bojlerze. Koszt montażu wraz z zakupem paneli fotowoltaicznych to aktualnie około 7 000 do 10 000 zł (koszt ten może być wyższy, jeżeli system będzie bardziej rozbudowany i jego zadanie to nie tylko podgrzewanie wody).

Fotowoltaiczny system ogrzewania wody

Mówiąc o kosztach wynikających z zakupu fotowoltaiki i paneli słonecznych , warto powiedzieć także o tym, że istnieje wiele programów, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania na zakup rozwiązań ekologicznych – warto zainteresować się tym tematem, ponieważ może okazać się, że dzięki dofinansowaniu koszt zakupu będzie dla nas o wiele niższy a zwrot samej instalacji fotowoltaicznej będzie zdecydowanie krótszy niż bez dofinansowania.

Główne cechy fotowoltaicznego system ogrzewania wody

 • Bardzo wysoka sprawność układu,
 • Autonomiczność (system działa bez dodatkowego zasilania),
 • Niska waga – mniejsze obciążenie dla konstrukcji dachu (w porównaniu z kolektorami),
 • Proste użytkowanie,
 • Możliwość współpracy z coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem „inteligentnego domu”,
 • Ekologiczność (niezależne, ekologiczne źródło energii dla domu).
 • Bezawaryjne panele słoneczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody użytkowej  doskonale sprawdzają się jako zapasowe źródło energii dla innych urządzeń. System może być wykorzystywany m. in. do oświetlenia awaryjnego, czy ładowania akumulatorów, elektronarzędzi itp. Jak widać, jest to niezwykle nowoczesne rozwiązanie, które idealnie wpisuje się we współczesne trendy w budownictwie. Niestety aby taka fukcjonalność byłą możliwa potrzebne są dodatkowe akcesoria fotowoltaiczne jak regulator ładowania oraz akumulator żelowy pozwalający gromadzić wyprodukowaną energię fotowoltaiczną.

Dlaczego fotowoltaika jest lepsza od kolektorów słonecznych?

Kolektory słoneczne mają wiele wad, których panele fotowoltaiczne nie posiadają – o co dokładnie chodzi? Podstawowy problem związany z kolektorami jest taki, że aby podgrzewać nimi wodę, temperatura na dworze musi być dodatnia, co sprawia, że zimą stają się one nieefektywne. Jeżeli chodzi o panele słoneczne, sprawa jest zupełnie inna – generują one prąd nawet w zimie, do ich pracy potrzebne jest bowiem tylko światło słoneczne.

cechy fotowoltaicznego system ogrzewania wody

Kolejną kwestią jest zdecydowanie większa awaryjność kolektorów słonecznych – w trakcie ich użytkowania konieczne są częste prace serwisowe oraz konserwacyjne, co wynika m. in. z tego, że kolektory w bardzo ciepłe dni mogą podgrzewać wodę zbyt mocno, doprowadzając nawet do wrzenia całego układu. W przypadku paneli fotowoltaicznych ryzyko przegrzania zostało wyeliminowane, a cała instalacja jest o wiele mniej awaryjna i tańsza w eksploatacji. W porównaniu do kolektorów słonecznych cały układ jest prostszy, lżejszy, a także łatwiejszy w montażu – nie wymaga zastosowania żadnych pomp cyrkulacyjnych, izolowanych połączeń rurowych czy też zaworów bezpieczeństwa, co oczywiście sprawia, że jest to rozwiązanie łatwiejsze w obsłudze i eksploatacji.”

Opracowany tekst powstał wraz ze współpracą z portalem systemy-fotowoltaika.pl gdzie można znaleźć dużo informacji o fotowoltaicznych układach zasilania zarówno wyposażonych w akumulatory żelowe i regulatory ładowania jak i systemy zintegrowane z siecią energetyczną umożliwiającą znaczną redukcję rachunków za energię elektryczną.

Pożyczki online – jak to działa?

0
Pożyczki online - jak to działa

Pożyczanie pieniędzy online jest dzisiaj równie popularne, jak robienie zakupów spożywczych przez sieć. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy szybko i nie jest to nie wiadomo jak duża kwota, chwilówka nierzadko stanowi dużo szybszy sposób na uzyskanie finansowania, niż tradycyjny kredyt bankowy. Jak zatem dokładnie działają pożyczki przez internet? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy z takiej możliwości skorzystać? Jakie parametry powinny szczególnie zwrócić naszą uwagę i dlaczego powinniśmy poświęcić odpowiednio dużo czasu na przeczytanie całej umowy pożyczkowej dokładnie i ze zrozumieniem?

 1. Pożyczanie pieniędzy przez internet jest proste
 2. Jak złożyć wniosek o pożyczkę?
 3. Na co zwrócić uwagę, zanim podpiszemy dokumenty

Pożyczanie pieniędzy przez internet jest proste

W dobie ogólnodostępnego internetu pożyczanie pieniędzy przez sieć nie jest już niczym nadzwyczajnym, ani też nikogo nie dziwi. To zdecydowanie wygodniejsza opcja, niż fatygowanie się do banku i później oczekiwanie na decyzję o kredycie. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy potrzebujemy pożyczyć fundusze możliwie jak najszybciej, bo na przykład zepsuł nam się jakiś domowy sprzęt i potrzebujemy wymienić go w trybie pilnym. Jeżeli nie wiemy, jak wybrać chwilówki na raty, warto skorzystać z porównywarek pożyczek, dzięki czemu łatwo znajdziemy najlepszą możliwą dla siebie opcję.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę?

Wiele firm zajmujących się chwilówkami ma opcję pt. pierwsza pożyczka za darmo. Oznacza to zwykle, że jesteśmy zwolnieni z opłaty prowizji za pożyczenie pieniędzy, jednak zawsze przed wybraniem takiego produktu warto jest dokładnie sprawdzić, jakie są jego warunki. Aby skutecznie złożyć wniosek o chwilówkę zwykle wystarczy po prostu wypełnić formularz dostępny na stronie pożyczkodawcy i odczekać kilka minut, aż zostanie on odebrany i sprawdzony przez pracownika firmy. Decyzję o przyznaniu środków zwykle otrzymuje się bardzo szybko, czasem nawet w mniej niż kwadrans.

Na co zwrócić uwagę, zanim podpiszemy dokumenty

Zanim jednak zdecydujemy się na wybranie konkretnej oferty, powinniśmy dokładnie zapoznać się z wszelkimi dokumentami z nią związanymi. Warto też dowiedzieć się, co to jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, a także jakie są dokładne warunki spłaty pożyczki, wliczając w to kary za brak terminowości czy inne sytuacje, w jakich możemy się znaleźć. W przypadku tego pierwszego wskaźnika możemy także wykorzystać kalkulator RRSO, aby dokładnie obliczyć koszt chwilówki.

Dlaczego prywatne przedszkole we Wrocławiu jest dobrym wyborem?

0
Dlaczego prywatne przedszkole we Wrocławiu jest dobrym wyborem

Szkolnictwo w Polsce niestety często jest krytykowane, nowe ustawy w państwowych szkołach nie zawsze dają dobre rezultaty. Dlatego też dobrą opcją jest zapisanie dziecka do placówki prywatnej, gdzie program nauczania i metody są unowocześnione i wedle opinii rodziców – dają lepsze efekty. Prywatne przedszkola we Wrocławiu skupiają się na emocjach, uczuciach i potrzebach dzieci. Na tym, jak zachęcić je do przyswajania nowej wiedzy.

Porady zdrowotne

Porady zdrowotne

Zdrowie to jeden z tematów o którym bardzo dużo się mówi w ostatnich czasach. Jest to taki temat, który chyba nigdy nie będzie dosyć wyczerpany.

W okresie jesienno – zimowym w telewizji oraz w innych kanałach społecznościowych dostrzegamy reklamy odnoszące się w dużej mierze do tego, jak zachować zdrowie, jak zadbać o swoja odporność w okresie, kiedy jesteśmy mocniej narażeni na różnego rodzaju zachorowania. Reklamowane są różnego rodzaju suplementy, które mają na celu podniesienie naszej odporności. Czy tak jest naprawdę? Wszystko zależne jest od organizmu człowieka. A czy my wiemy jak dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich? Nie można przecież zapomnieć o tym, że duża część osób dorosłych odpowiedzialna jest również za zdrowie swoich bliskich.

W celu znalezienia cennych wskazówek odnoszących się do zdrowia powinniśmy zajrzeć do sieci, która jest obecnie najcenniejszym źródłem wiedzy. Możemy również odwiedzić blog o zdrowiu i urodzie dermolab, gdzie można znaleźć wiele naprawdę cennych podpowiedzi odnoszących się do naszego zdrowia. Nie zapominajmy, że zdrowie można w bardzo łatwy sposób stracić jeżeli nie będziemy o nie dbać. Na wspomnianym wyżej blogu znajdziemy również bardzo ciekawy temat, który poruszany jest o każdej porze roku nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w gazetach, telewizji, a nawet w radiu. Mowa tutaj mianowicie o odchudzaniu.

Jak powinniśmy się odchudzać? Jakie metody są najlepsze? A może znamy jakieś skuteczne diety, dzięki którym na pewno uda nam się zrzucić zbędną tkankę tłuszczową? Prawda jest taka, że najpewniej każdy z nas może podzielić się jakimiś cennymi informacjami odnoszącymi się do tego tematu. Dieta i odchudzanie to coś czego próbowała większość osób – z większym lub mniejszym skutkiem. Niektóre osoby mogą się pochwalić spektakularnymi sukcesami, jeżeli chodzi o zgubienie tkanki tłuszczowej i zamianę jej na masę mięśniową. A są osoby, które jednak uznają, że nadwaga lub otyłość nie jest taka straszna (co jest oczywiście błędem!). Dzięki takim blogom, które prowadzone są przez rzetelne osoby można znaleźć skuteczne sposoby na odchudzanie.

Całkiem możliwe, że wiele osób zainteresuje się również tematem SPA, który poruszany jest na wspomnianej stronie. Taki relaks w przyjemnych warunkach jest czymś naprawdę dobrym, dlatego warto pomyśleć o takich zabiegach w SPA. Czytanie informacji zdrowotno – kosmetycznych może uprzyjemnić nam czas. Szczególnie panie chętnie zapoznają się z tak rzetelnie prowadzonym blogiem w sieci.

Jak wiek wpływa na zdolność kredytową?

0
Jak wiek wpływa na zdolność kredytową

Banki chętnie udzielają klientom wsparcia finansowego w postaci kredytów, ale na bardzo restrykcyjnych warunkach. Nic w tym dziwnego – kredyty są produktami finansowymi stworzonymi po to, aby banki miały na czym zarabiać, szczególnie w czasach, gdy za konto w większości banków klient nie musi ponosić żadnych opłat. Czy kredyt emerytalny jest zatem produktem opłacalnym dla banku i dla emeryta? Jak to możliwe, że emeryci mają zwykle wysoką zdolność kredytową?

Jak właściwie dbać o zdrowie?

Jak właściwie dbać o zdrowie

Zdrowe odżywianie i odpowiednia dawka aktywności fizycznej to niezbędne działania, aby cieszyć się dobrym samopoczuciem i doskonałym zdrowiem.

Wiele osób pragnie zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów poprzez stosowanie wycieńczających głodówek. Takie działanie niestety jest bardzo niekorzystne dla zdrowia, gdyż w czasie głodówki organizm bardzo szybko traci wszystkie nagromadzone witaminy i mikroelementy.

Po krótkim okresie intensywnej głodówki większość osób wraca do starych nawyków żywieniowych co bardzo szybko skutkuje efektem jojo. Poszukując sprawdzonych rad i wskazówek dotyczących diety i zdrowego stylu życia warto zapoznać się z artykułami dostępnymi w internecie. W okno wyszukiwarki wystarczy wpisać krótkie hasło, na przykład dieta i odchudzanie. W wynikach wyszukiwania pojawią się różnorodne oferty pochodzące od znanych dietetyków i trenerów personalnych.

Blog o zdrowiu charyzmatycy gromadzi w sobie wiele cennych informacji, które pomogą wprowadzić istotne zmiany w dotychczasowym trybie życia. Na blogu można dowiedzieć się także jak dbać o zdrowie, by uniknąć w przyszłości wielu przewlekłych chorób, jak na przykład cukrzyca, miażdżyca czy też nadciśnienie tętnicze.

Duże zmiany warto rozpoczynać stopniowo. W pierwszym kroku należy przede wszystkim zrezygnować z picia słodkich soków i gazowanych napojów. W zamian za to konieczne jest wypijanie przynajmniej dwóch litrów niegazowanej wody mineralnej dziennie.

Neutralny smak wody można urozmaicić poprzez dodanie do niej plasterka cytryny, kawałka limonki, odrobiny imbiru bądź kilku listków mięty. Warto ograniczyć do minimum alkohol, gdyż jest on źródłem pustych kalorii i spowalnia metabolizm. Lampka wina bądź szklanka piwa wypita na krótko przed snem może powodować bezsenność.

Bardzo ważne jest także, aby zaprzestać podjadania pomiędzy posiłkami. Codzienny jadłospis dobrze jest wzbogacić o kilka porcji świeżych warzyw i owoców. Białe pieczywo warto zastąpić pieczywem pełnoziarnistym, które jest niesamowicie bogate w błonnik.

Alternatywą dla głodówek są detoksy sokowe. Przed rozpoczęciem takiego detoksu najlepiej jednak udać się na konsultację do poradni dietetycznej. Detoks sokowy polega na piciu świeżo wyciskanych soków z owoców i warzyw oraz sycących koktajli. Ulubiony koktajl można przygotować z dowolnych składników, na przykład selera naciowego, kiwi, kaki, jabłek, świeżego ogórka, pomarańczy, liści szpinaku, jarmużu bądź buraków. Aby napój był bardziej sycący można dodać do niego płatki owsiane bądź siemię lniane.

Jak dobrać biżuterię do sukienki?

Jak dobrać biżuterię do sukienki
fot. materiały prasowe

Każda kobieta uwielbia nosić biżuterię, która jest świetnym dodatkiem do stylizacji, ale również symbolem kobiecości. Panie posiadają różnorodną biżuterię – taką, którą można założyć na co dzień, ale również przeznaczoną na wyjątkowe okazje. Wybór tej odpowiedniej powinien być uzależniony przede wszystkim od własnych preferencji i gustu, a także od stylizacji. Dzisiaj podpowiadamy jak warto dobrać biżuterię do sukienki i na co warto zwrócić uwagę.

ZOBACZ TEŻ