Kursy i szkolenia BHP – czego można się nauczyć?

0
Kursy i szkolenia BHP

Zapotrzebowanie na techników BHP na rynku pracy jest bardzo duże, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek szkolić swoich pracowników. Jak zostać technikiem BHP? Jakie zagadnienia obejmują kursy i szkolenia BHP?

Szkolenie BHP pracownika nie powinno być tylko zwykłą formalnością wynikającą z przepisów prawa. Powinno stanowić ważny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. W zakładzie pracy szkolenia BHP prowadzi sam pracodawca, osoba przez niego wyznaczona lub specjalista zewnętrzny – często właśnie technik BHP. Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawcy, pracownicy służby BHP, instruktorzy i wykładowcy mogą być szkoleni w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Kurs technika BHP z elementami oceny ryzyka zawodowego

Aby zostać technikiem BHP, należy ukończyć odpowiedni kurs. Nauka w szkole policealnej BHP trwa 1,5 roku i odbywa się w trybie zaocznym. Po zakończeniu nauki uczestnik zdobywa kwalifikację Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01). Otrzymuje świadectwo zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty szkoły: Klasyfikacja i identyfikacja źródeł zagrożeń w środowisku pracy oraz dobór środków ochrony indywidualnej. Aby uzyskać tytuł technika BHP, należy zdać egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Program nauczania obejmuje zagadnienia takie jak: ergonomia w procesie pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, podstawy prawa pracy, podstawy przedsiębiorczości, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zagrożenia w środowisku pracy, postawy techniki, obiekty techniczne, maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne), badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy, ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc i ochrona środowiska, świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy.

Nauka w szkole policealnej BHP jest darmowa pod warunkiem zachowania 50% frekwencji na zajęciach. W sytuacji, gdy obecność na zajęciach w danym miesiącu jest niższa, słuchacz ponosi opłatę w wysokości 49 zł.

Więcej na temat kursu technik BHP można przeczytać na stronie szkoły: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy–technik-bhp-.

Inne kursy i szkolenia BHP

Istnieje także możliwość ukończenia kursów i szkoleń BHP w formie e-learningu. Kształcenie online jest bardzo popularne, tym bardziej w dobie pandemii. Dzięki temu można uzyskać niezbędne kwalifikacje bez wychodzenia z domu.

Możliwa ścieżka kariery technika BHP

Dla technika BHP możliwy jest także dalszy rozwój zawodowy – może on zostać pracownikiem służby BHP. Jakie kwalifikacje muszą posiadać inspektorzy, starsi inspektorzy, specjaliści i główni specjaliści ds. BHP?

Inspektor ds. BHP musi mieć wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż zawodowy lub zawód technika BHP albo wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż zawodowy. Starszy inspektor ds. BHP – wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy lub zawód technika BHP i co najmniej 3-letni staż zawodowy albo wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy. Specjalista ds. BHP – wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe z zakresu BHP albo wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP, albo zawód technika BHP i co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP. Główny specjalista ds. BHP – wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie BHP lub
wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie BHP.

Artykuł sponsorowany.

Jak założyć konto na Instagramie?

0
Jak założyć konto na Instagramie

Jednym z najpopularniejszych serwisów, w kategorii mediów społecznościowych, jest Instagram. Od powstania, czyli w 2010 roku, do dnia dzisiejszego zgromadził społeczność liczącą ponad 1 miliard użytkowników.

Pierwotnym założeniem twórców tego serwisu było udostępnienie przestrzeni w Internecie do zamieszczania i prezentowania zdjęć. Choć 2 lata później Instagram stał się własnością Facebooka i nieco zaczął się zmieniać jego charakter, do dziś, zdjęcia stanowią największą grupę publikowanych materiałów.

Rejestracja konta

Rejestracja konta jest bardzo łatwa i szybka do przeprowadzenia. Wystarczy wejść na stronę Instagram.com i wybrać opcję rejestracja konta. Jeśli rejestrację wykonuje się za pomocą urządzenia mobilnego, należy wybrać odpowiednią aplikację:

– App Store – aplikacja dla użytkowników iPhone

– Google Play – aplikacja dla użytkowników systemu Android

Aplikacja, jeśli wcześniej nie była ściągana, zainstaluje się, trwa to chwilę, po czym najeżdżając strzałką na ikonę Instagrama otwiera się ją

– dotykając pozycji „Zarejestruj się” pojawią się dwie możliwości: rejestracja za pomocą numeru telefonu lub z użyciem adresu email – wybór jest dowolny

– kolejnym krokiem jest podanie imienia i nazwiska lub nazwa firmy, wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju ma być konto: osobiste czy firmowe oraz należy podać hasło

Aby, zakończyć rejestrację sukcesem należy wypełnić wszystkie wymagane pola.

Co należy zrobić po zarejestrowaniu konta na Instagramie

Nazwa konta – obok nazwy użytkownika jest możliwość utworzenia nazwy konta. Jest to bardzo ważne jeżeli konto będzie wykorzystywane do celów promocyjnych. Należy pamiętać, że nazwa użytkownika konta nie jest tożsama z nazwą konta. W przypadku rejestracji jako użytkownika można podać własne imię i nazwisko, a jako nazwę konta użyć nazwy firmy. Jeśli masz problem z wybraniem nazwy na Instagramie, koniecznie zobacz ten artykuł.

Rejestracja jako konto firmowe – jest to istotne, ponieważ konta firmowe mają dostęp do ciekawych statystyk i innych narzędzi, których pozbawione są konta prywatne. Jeszcze ważne jest, aby zaznaczyć konto jako publiczne, wtedy dostęp do niego będą mieli wszyscy użytkownicy Instagrama. Dokonując rejestracji z pozycji osoby fizycznej i nie zostanie zaznaczona opcja jako konto firmowe, profil funkcjonuje jako osobowy.

Zamieszczenie zdjęcia profilowego – ważna sprawa i powinno być to dobrze przemyślane i odpowiednie zdjęcie dopasowane do charakteru, w jakim prowadzone będzie konto. Na przykład prowadząc profil o koniach, nie ma co w zdjęciu profilowym pokazywać delfinów czy kotów, bo nie te stworzenia będą głównym tematem konta itp. Na zdjęciu w takim przypadku najlepiej umieścić własną osobę na końskim grzbiecie czy przy końskim łbie.

Biogram – krótka notka, dotycząca podstawowych informacji związanych z profilem konta, z możliwością zamieszczenia jednego aktywnego linku przekierowującego na stronę www, prezentującą szerzej więcej informacji o osobie czy firmie z przeniesieniem do miejsca sprzedaży, produktu lub usługi włącznie.

Kategoria konta – określenie kategorii, w której działa użytkownik konta będzie dużym ułatwieniem dla przyszłych odbiorców, szukających interesujących ich postów. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku kont firmowych, mogą to być np. kategorie: produkt/usługa, zdrowie/uroda itp.

Inne możliwości rejestracji konta na Instagramie

Od 2012 roku Facebook wykupił Instagram i wraz z nim stanowi jedną połączona automatycznie grupę użytkowników. Nie oznacza to, że wystarczy zarejestrować konto na Facebooku, aby mieć bezpośrednią możliwość korzystania z Instagrama. Chcąc mieć połączone oba konta, wystarczy dokonać rejestracji na Instagramie z pozycji Facebooka.

Tworząc konto na Instagramie, należy zapoznać się z regulaminem tego serwisu i ściśle przestrzegać zawartych w nim przepisów. Każde jawne naruszenie zasad obowiązujących w tym serwisie społecznościowym, spotka się z czasową blokadą konta. Blokady mogą trwać od kilku godzin do kilku dni, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitej blokady bez możliwości ponownego korzystania z zablokowanego konta.

Instagram posiada także pewne ograniczające jego użytkowników limity, związane z funkcjonowaniem konta i warto zapoznać się z nimi. Limity te ulegają częstym modyfikacjom, należy więc co pewien czas sprawdzać ich aktualny stan.

PIT 36 – co powinieneś wiedzieć?

0
PIT 36

Każdy podatnik, w zależności od wykonywanej działalności, musi rozliczyć się z fiskusem na podstawie właściwej deklaracji PIT. W niniejszym tekście skupiamy się na deklaracji PIT 36 i omawiamy podstawowe kwestie o podatku dochodowym.

Jak napisać plan restrukturyzacyjny?

0
Jak napisać plan restrukturyzacyjny

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja to działania mające na celu uratowanie firmy przed upadłością. Jej celem jest poprawa płynności finansowej, wydajności oraz efektywności funkcjonowania firmy, a także odbudowa jej stabilnej sytuacji finansowej. Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez dłużnika, czyli firmę, która ma być poddana restrukturyzacji. Z wnioskiem nie warto zwlekać, nawet jeżeli przedsiębiorstwo odczuwa jedynie przejściowe problemy. Dłużnik w restrukturyzacji musi bowiem mieć zdolność do zaspokajania na bieżąco kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli zatem będziemy czekać zbyt długo, może okazać się, że nie jesteśmy już w stanie pokrywać wyżej wskazanych kosztów, co z kolei doprowadzi do odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przed sąd.

Restrukturyzacja firmy wymaga sporządzenia planu. Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych jest zazwyczaj zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego. Warto jednak wiedzieć, jakie elementy powinien zawierać tego rodzaju dokument.

Plan restrukturyzacyjny – jak wygląda?

Plan restrukturyzacyjny musi zawierać informacje istotne dla wierzycieli, określone w art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zalicza się do nich:

 • opis przedsiębiorstwa wraz z informacją o stanie podaży i popytu w branży, w której to przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji finansowej dłużnika;
 • proponowaną strategię prowadzenia firmy;
 • opis planowanych środków restrukturyzacyjnych wraz z opisem związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych;
 • informację o możliwościach produkcyjnych firmy;
 • metody i źródła finansowania
 • prognozy zysków oraz strat na następne pięć lat.

Prawidłowe przygotowanie planu restrukturyzacyjnego jest bardzo ważne, ponieważ może ono przekonać wierzycieli do zawarcia układu. Sporządzenie planu wymaga jednak szerokiej wiedzy prawniczej oraz ekonomicznej. W związku z powyższym, jeżeli chcesz przeprowadzić restrukturyzację swojej firmy, skontaktuj się ze specjalistą. Znajdziesz go pod adresem https://www.wojcikdoradztwo.pl/.

Psychoterapia psychodynamiczna czy może praca innym nurtem?

Psychoterapia psychodynamiczna

Do specjalistów jakim są psychoterapeuci, zgłaszają się pacjenci z różnymi problemami i trudnościami z jakimi zmagają się w swoim życiu. Czy dla każdego z nich należy dobrać określony nurt pracy? Czy psychoterapia w podejściu psychodynamicznym będzie bardziej odpowiednia niektórych dolegliwości? Co jest istotnym czynnikiem leczącym w psychoterapii indywidualnym? 

Psychoterapia psychodynamiczna – dla kogo?

Terapia psychodynamiczna cechuje się pracą na przeniesieniu i relacji jaka łączy psychoterapeutę z pacjentem. Jest to typ psychoterapii stosunkowo „głębokiej” i wnikliwej, odwołującej się często do przeszłych i teraźniejszych wydarzeń z życia pacjenta, sposobu ich przeżywania, emocji jakie im towarzyszyły. Czas pracy i długość procesu w nurcie psychodynamicznym nie należą do krótkich. Terapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Trudno uśrednić potrzebny czas- wszystko zależy od tego nad czym chcesz i powinieneś pracować. Niezależnie od tego jakich technik używa Twój psychoterapeuta, skuteczność psychoterapii psychodynamicznej zależy od tego jak bardzo jesteś osobą otwartą na punkt widzenia Twojego psychoterapeuty i gotową do zastanawiania się nad jego komentarzami, nawet gdybyś miał ostatecznie je odrzucić. Bardzo ważne jest też to czy dobrze czujesz się ze swoim psychoterapeutą psychodynamicznym i czy potrafisz się z nim porozumieć, czy chcesz nawiązać z nim dobrą relację. Upraszczając: zastanów się czy „lubisz” swojego psychoterapeutę. Pamiętaj, że większość odpowiedzialności za to czy terapia się powiedzie leży po Twojej stronie. Mówi się, że terapia jest spotkaniem z samym sobą w obecności terapeuty. Warto przemyśleć sens tego stwierdzenia, może on być odkrywczy i doprowadzić Cię do zaskakujących wniosków.

Dolegliwości do pracy podejściem psychodynamicznym

Nurt psychodynamiczny, w dużym uproszczeniu sprowadza się nad trzema obszarami, które są ze sobą nierozerwalnie związane: nieświadomością, emocjami i relacjami. Zakłada się, że podejście psychodynamiczne pomaga nam lepiej poznać siebie samych, co działa lecząco. W tego rodzaju pracy mamy okazję pochylić się nad swoją teraźniejszością w kontekście przeszłości- czyli przeanalizować jak nasze wcześniejsze doświadczenia nas ukształtowały. Zastanawiamy się nad swoimi emocjami, które pojawiają się w ważnych dla nas relacjach- zarówno tych przeszłych jak i obecnych, nad wzorcami, które w tych relacjach powielamy. Ważna jest też nasza relacja z samym sobą. Psychoterapia psychodynamiczna to praca „u źródła”- różne objawy są w niej interpretowane, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie ich przyczyny, a nie tylko samego skutku- czyli objawu manifestowanego. Do tych ostatnich zaliczać się mogą: depresja, lęki, objawy psychosomatyczne, niskie poczucie własnej wartości, zaburzania osobowości, nerwice, niezadowolenie z życia. Mogą to być również takie trudności jak np. problemy w relacjach z innymi ludźmi, problemy w pracy czy nawet pracoholizm. Rodzaj terapii psychodynamicznej, jak widać pozwala na pracę nad szerokim spektrum trudnych przeżyć psychicznych, które dotyczą pacjentów w codziennym życiu.

Psychoterapeuta psychodynamiczny i jego rola

Zadaniem terapeuty w podejściu psychodynamicznym jest uważne słuchanie pacjenta, wskazywanie mu sprzeczności- tak zwanych konfliktów intrapsychicznych. Terapeuta psychidynamiczny wspólnie z pacjentem poszukuje ich źródła- w tym celu analizuje przeszłość jaką pacjent ma za sobą, pomaga w nazywaniu i wyrażaniu emocji związanych zarówno z nią jak i z relacją terapeutyczną. Psychoterapeuta czuwa by ta relacja była „dobra”, dająca poczucie bezpieczeństwa, co prowadzi z kolei do korektywnego przeżycia. Naprawienia tych obszarów w relacjach, w których pacjent ma trudności. Zdarza się, że terapeuta konfrontuje pacjentów w różnoraki sposób, co może wywołać chwilowe uczucie smutku lub złości. Ważne by te emocje również móc omawiać bezpiecznie w terapii, co z kolei wzmacnia relację terapeutyczną. Analiza zjawiska przeniesienia to praca właśnie nad tymi emocjami, które pacjent przeżywa w kierunku terapeuty, a które mogą wiązać się z jego doświadczeniami z przeszłości. Rolą psychoterapeuty psychodynamicznego jest zinterpretowanie tych uczuć i nadać im sens.

Pomoc w opracowaniu artykułu: Dobra Przestrzeń Psychoterapia Małgorzata Iwańczyk- Gabinety psychoterapii psychodynamicznej: ul. Kościelna 1/5 44-100 Gliwice, ul. Rymera 4/12 40-048 Katowice

Notariusz – czym się zajmuje i jakie dokumenty u niego sporządzimy?

0
Notariusz

Nieruchomości wiążą się ze skomplikowaną papierologią. Jest to szczególnie widoczne podczas przepisywania mieszkania czy też podpisywania notarialnej umowy najmu. Czym zajmuje się notariusz? Jakie dokumenty możemy sporządzić u notariusza? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Czym zajmuje się notariusz?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, czym tak właściwie zajmuje się notariusz. Otóż jest to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Dokonuje ona czynności zgodne z wolą stron. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że katalog czynności, które mogą zostać dokonane u notariusza, jest identyczny w całym kraju, dlatego też różnorodne miejscowości w tym przypadku nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście z notariuszem słusznie kojarzy nam się dokumentowanie umów dotyczących nieruchomości. Najczęściej są to papiery związane ze sprzedażą, darowizną czy też wynajmem. Z pewnością godnym uwagi notariuszem w Warszawa Wola jest ten, który znajduje się na stronie https://www.kancelaria-notarialna.net/.

Jakie dokumenty możemy sporządzić u notariusza?

Dość zastanawiająca może okazać się kwestia tego, jakie dokumenty jesteśmy w stanie złożyć u takiej osoby. Otóż notariusz umożliwia zawiązanie spółki, sporządzenie testamentu czy też aktu pełnomocnictwa. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że w takim miejscu możliwe jest załatwienie spraw spadkowych poprzez sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia. Tego typu możliwość istnieje od 2008 roku. Zanim dokonamy jakichkolwiek czynności, warto wcześniej umówić się na informacyjne spotkanie. Przedstawiana jest bowiem sprawa, która miałaby zostać załatwiona. Zanim jednak wybierzemy się osobiście, niektóre informacje możemy uzyskać w sposób telefoniczny. Dodatkowo pamiętajmy o tym, aby każdorazowo zabierać ze sobą dokumenty, które mogą dotyczyć danej sprawy.

Jednolity Plik Kontrolny – co warto wiedzieć na ten temat?

0
Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny JPK to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Umożliwia sprawne przeprowadzenie rozliczeń podatkowych. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na ten temat!

Plik JPK to duże ułatwienie w kwestii rozliczeń kosztowo-przychodowych w firmie. To ogromna pomoc w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych. Takie rozwiązanie usprawnia również przeprowadzanie kontroli podatników. Jeżeli chcesz zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat JPK, koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Plik JPK – czym jest?

Plik JPK (Jednolity Plik Kontrolny) jest zbiorem danych, które zostały utworzone przez eksport danych z informatycznych systemów przedsiębiorcy. JPK zawiera informacje na temat wszystkich operacji gospodarczych, dokonanych przez dany podmiot w określonym czasie. Jednolity Plik Kontrolny stanowi więc elektroniczną postać ksiąg podatkowych, prowadzoną przy użyciu programów komputerowych. Musi on mieć określoną strukturę, aby możliwe było wydobycie z niego konkretnych danych (np. dla Urzędu Skarbowego lub Ministerstwa Finansów). Jednolity Plik Kontrolny składa się z 7 struktur. Są to: księgi rachunkowe, magazyn, wyciąg bankowy, faktura VAT, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów.

Jednolity Plik Kontrolny JPK – kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny musi zostać wysłany przez kilka grup podmiotów, będących czynnym płatnikiem podatku VAT. Są to m.in. mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 0 do 9,99 pracowników, a ich obroty wynoszą do 2 mln euro netto w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych. Do wysłana JPK są również zobowiązani mali przedsiębiorcy, zatrudniający od 10 do 49,99 pracowników (obroty do 10 mln euro netto) oraz średnich przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 50 do 249,99 pracowników (obroty netto do 50 mln euro). JPK musi również wysłać każdy duży przedsiębiorca, który zatrudnia od 250 pracowników wzwyż (obroty na poziomie powyżej 50 mln euro netto).

Plik JPK – zalety

Jednolity Plik Kontrolny JPK to rozwiązanie, z którego wynika wiele korzyści. Jedną z nich jest lepsza komunikacja pomiędzy podatnikami. JPK usuwa bariery związane z przekazywaniem danych w formie elektronicznej. Ułatwia przesyłanie dokumentów np. do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo usprawnia prowadzenie kontroli podatników, a także obniża koszty prowadzenia kontroli. Dzięki JPK łatwiejsze jest wykrycie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak unikanie opodatkowania lub wyłudzenia VAT. W przypadku pliku JPK możliwe jest oznaczenie opcjonalne dokumentów sprzedaży.

Jednolity Plik Kontrolny i VAT – zmiany od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. pojawił się szereg zmian w działaniu pliku JPK i ewidencji VAT. Są to przede wszystkim:

 • Faktury uproszczone nie będą wykazywane w JPK V7. Osobno będą dokumentowane tylko faktury o wartości powyżej 450 zł.
 • Zmiana dotycząca tzw. ulgi na złe długi (pliki będą zawierać dodatkowo termin płatności oraz datę dokonania zapłaty).
 • Brak konieczności dokumentowania każdej transakcji dotyczącej przejazdu autostradą lub przewozu środkami komunikacji publicznej.
 • W JPK VAT pojawi się oznaczenie, za pomocą którego podatnik będzie zobowiązany poinformować organ o transakcjach pozaunijnych z wykorzystaniem interfejsów elektronicznych.
 • Nowe oznaczenia za pomocą kodów GTU (dotyczące grup towarów i usług z branż, które są szczególnie narażone na nadużycia podatkowe).

Jednolity Plik Kontrolny JPK to duże ułatwienie dla podatników. Umożliwia przeprowadzanie kontroli rozliczeń kosztów i przychodów w firmach drogą elektroniczną. Pozwala również na sprawną komunikację pomiędzy urzędami skarbowymi a Ministerstwem Finansów.

SCRUM Master w praktyce

0
SCRUM Master w praktyce

Zarządzanie projektami w IT – ze względu na gwałtowny rozwój technologii i duże zapotrzebowanie na oprogramowanie – wymaga coraz częściej odchodzenia od modelu kaskadowego (Waterfall) na rzecz zarządzania zwinnego. Najpopularniejszą metodyką pracy Agile jest Scrum, a najważniejszą osobą wspierającą zespół w realizacji pracy zwinnej – Scrum Master. Osoby, które chcą nauczyć się prowadzić projekt według metodyki Scrum mogą wziąć udział w warsztacie organizowanym przez Academy of Business.

Kaskadowe zarządzanie projektami vs. zarządzanie zwinne

Waterfall, czyli kaskadowe zarządzanie projektami, nadal świetnie sprawdza się w przypadku dużych i skomplikowanych procesów, gdzie ustrukturyzowanie całego projektu i regularny audyt na poszczególnych etapach jego realizacji pozwala na dostarczenie oprogramowania w wyznaczonym czasie. Coraz częściej jednak wygrywa paradygmat filozofii Agile – czyli stawianie na elastyczność i transparentność, bez dokładnego planowania przebiegu projektu na samym początku. W przypadku projektów zarządzanych w ten sposób proces jest podzielony na krótkie etapy, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie – w zależności od potrzeb – częstych korekt i zmian. Zespoły pracujące w ten sposób samodzielnie decydują, jak wykonują swoją pracę, jaki jest ich priorytet, a także jak testują oprogramowanie, nad którym pracują.

Scrum Master – jaka jest jego rola?

Jednym ze sposobów realizacji metodyki pracy Agile jest Scrum. Najważniejszą rolę pełni Scrum Master, który wspiera zespół w realizacji pracy zwinnej. Z racji tego, że zespoły pracujące według metodyki Scrum są w ogromnym stopniu samodzielne, Scrum Master ma raczej pomagać zespołowi w znalezieniu najlepszych rozwiązań, ale jednocześnie – nie narzucając ich. Rolą osoby na tym stanowisku jest wspieranie zespołu i stwarzanie im jak najlepszych warunków do pracy, a także rozwiązywanie problemów, które blokują zespół w sprawnym realizowaniu zadań. Scrum Masterzy to zatem osoby pełniące niezwykle istotną rolę – aktywnie wspomagają pracę zespołu nad projektem jednocześnie pozostawiając im swobodę co do kolejności zadań czy sposobu ich realizacji. Dzięki temu zespół może skupić się na tym, co potrafi najlepiej – mając jednocześnie świadomość, że w razie wystąpienia problemów Scrum Master zrobi wszystko, by pomóc je rozwiązać.

Jakie umiejętności powinien posiadać Scrum Master?

Należy pamiętać, że celem Scrum Mastera jest przede wszystkim wdrożenie Scruma. To on jest odpowiedzialny za dostosowanie Scruma – mając na względzie zarówno samą istotę Scruma jak i sposób funkcjonowania organizacji, w której pracuje. Oprócz tego Scrum Master identyfikuje najczęściej nie tylko potrzeby swojego zespołu, ale również – klientów i wspomnianej organizacji.

Scrum Mastera często określa się mianem przywódcy służebnego – czyli z jednej strony takiego, który ma cechy przywódcze i prowadzi swój zespół we właściwym kierunku, a z drugiej – przede wszystkim wspiera go w codziennej pracy.

Warsztaty z prowadzenia projektu według metodyki Scrum

Osoby, które chcą nauczyć się prowadzić projekt według metodyki Scrum powinny wziąć udział w warsztacie organizowanym w ramach Academy of Business, czyli „Zapoznanie z praktycznym sposobem zarządzania projektu SCRUM. Praktyczny przewodnik dla PM-a IT”.  W ramach szkolenia dowiedzą się m.in., jakie są metody i frameworki Agile, jak sprawdzać postęp projektu, optymalizować pracę, zwiększać wydajność zespołów czy minimalizować straty. Oprócz tego nauczą się także szacować, planować i zawierać kontrakty czy jak najlepiej wykorzystać budżet. Z pełnym programem warsztatów można zapoznać się na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/scrum-master-w-praktyce,398/.

W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno managerowie jak i programiści, testerzy i inne osoby zaangażowane w proces wytwarzania oprogramowania. Wiedza zdobyta na warsztatach pomoże realizować projekty efektywniej i skuteczniej, przy jednoczesnym podniesieniu jakości samego oprogramowania. Oprócz tego udział w warsztacie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Warsztat bazuje na praktycznym, ponad dziesięcioletnim doświadczeniu ekspertów, którzy zaprezentują zestaw narzędzi i zasad umożliwiający prowadzenie projektu informatycznego w sposób zwinny i dostosowany do potrzeb zarówno klienta jak i samego zespołu.

Firmy, które chcą wyróżnić się na rynku i zdobyć przewagę nad konkurencją, powinny rozważyć inwestycję w szkolenie dla pracowników, którzy mają zarządzać projektami IT.

Artykuł sponsorowany.

Kwota wolna od podatku w trzech krokach

0
Kwota zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku jest związana z legalną możliwością obniżenia zobowiązania podatkowego, a przy dochodach do 8000 zł nawet uniknięcia opodatkowania w pełni. Kwota wolna od podatku dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych – a kwestie te reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Jak w prostych trzech krokach ustalić kwotę wolną od podatku, jej wysokość i jak z niej skorzystać?

Krok pierwszy: Skala podatkowa – definicja i zasady

Kwota wolna od podatku jest ściśle powiązana ze skalą podatkową opisaną w art. 27 Ustawy o PIT. Zgodnie z nim podatek dochodowy oblicza się według dwustopniowej skali zależnej od podstawy obliczenia podatku w złotych. Zgodnie z art. 26 podstawa opodatkowania stanowi dochód podatnika po odliczeniu ustalonych kwot. W przypadku podstawy obliczenia podatku do 85 528 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek. W przypadku drugiego poziomu skali podatek wynosi dla podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Krok drugi: Kwota zmniejszająca podatek – kwoty i obliczenia

Kwota wolna od podatku w trzech krokach

Drugim bardzo ważnym elementem związanym z kwotą wolną od podatku jest kwot zmniejszająca podatek. Kwota ta również została przez ustawodawcę uzależniona od podstawy obliczenia podatku i umożliwia zmniejszenie zobowiązania podatkowego do podstawy obliczenia podatku (dochodów) na poziomie maksymalnym 127 000 zł. Największy rodzaj preferencji uzyskają podatnicy osiągający najniższe dochody. W przypadku podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł. W przypadku odstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł. Dla osób których podstawa obliczenia podatku wynosi od 13000 zł do kwoty nieprzekraczającej 85 528 kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 groszy. W przypadku podatników osiągających podstawę obliczenia podatku powyżej 85528 złotych i nieprzekraczającej kwoty 127000 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Krok trzeci: Przykłady i praktyka

W praktyce aby skorzystać z kwoty wolnej od podatku podatnik nie ma obowiązku składać żadnych dodatkowych wniosków czy informacji. W przypadku obliczenia na przykładach:

 1. dochody 8000

kwota zmniejszająca podatek powinna zostać obliczona na poziomie 1360 zł,

podatek 17% wyniesie 1359,83 zł,

w tym wypadku podatek wynosi taką samą wysokość jak kwota zmniejszająca podatek

podatnik nie będzie miał więc obowiązku zapłaty podatku

 1. dochody 130 000

W przypadku kwoty wyższej niż 127 000 zł podatnik nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku – w tym sensie, że kwota wolna od podatku wyniesie „0”.

Medycyna estetyczna Lublin – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Medycyna estetyczna Lublin

Ostatnimi czasy medycyna estetyczna cieszy się coraz większą popularnością. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze i mniej inwazyjne rozwiązanie niż powszechnie znana chirurgia plastyczna. Na tego typu zabiegi decydują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jakie zalety medycyny estetycznej możemy wyróżnić? Które zabiegi medycyny estetycznej są godne uwagi? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników,

Jakie zalety medycyny estetycznej możemy wyróżnić?

Zanim rozpoczniemy dalsze dywagacje na temat medycyny estetycznej, warto chwilę zastanowić się nad zaletami związanymi z zaletami medycyny estetycznej. Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że tego typu zabiegi są w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia. W konsekwencji możemy poprawić nasz wygląd skóry i zniwelować ewentualne niedoskonałości nie martwiąc się o aspekty zdrowotne. Drugą zaletą jest to, że uzyskany efekt charakteryzuje się subtelnością i naturalnością. W praktyce nie musimy więc obawiać się, że nagle nasz wygląd ulegnie diametralnym zmianom. Nie w sposób nie wspomnieć o tym, że każdy zabieg dostosowywany jest indywidualnie, w zależności od naszych preferencji i potrzeb. Umożliwia to uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego. Wysokiej jakości usługi medycyny estetycznej Lublin znaleźć możemy na stronie http://felknerestetyczna.pl/medycyna-estetyczna/.

Które zabiegi medycyny estetycznej są godne uwagi?

W skład medycyny estetycznej wchodzi wiele różnych zabiegów, które wyróżniają się skutecznością i prostotą. Do najpopularniejszych zaliczyć możemy te odmładzające, upiększające i usuwające poszczególne niedoskonałości. Na usługi związane z poprawą wyglądu twarzy decydują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jednym z najpopularniejszych zabiegów jest powiększanie ust za pośrednictwem kwasu hialuronowego. Przykładowo wśród kobiet najczęściej spotykane są usługi redukcji cellulitu, mężczyźni korzystają z możliwości leczenia nadmiernej potliwości.

ZOBACZ TEŻ