Zarobkowanie za pomocą tradingu nie jest sprawą prostą. Wymaga wykorzystania pewnej wiedzy ekonomicznej, posiadania zdolności analitycznych i określonych predyspozycji osobowościowych, a także sporego zaangażowania czasowego. Zarobkowanie za pomocą tradingu nie jest możliwe bez zrozumienia mechanizmów rządzących rynkiem walut. Na czym polega Forex i jak stać się sprawnym traderem?

Czym jest Forex, kim jest trader?

Forex to rynek walutowy, na którym banki, korporacje, rządy oraz prywatni inwestorzy sprzedają i kupują z korzyścią waluty, czerpiąc zyski ze wzrostów lub spadków kursów. Forex działa przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. Transakcje są dokonywane za pośrednictwem odpowiednich programów transakcyjnych.
Trader Forex to osoba fizyczna lub prawna, która zajmuje się handlem walut.

Jak odnieść sukces w tradingu na Forexie?

Szczęście sprzyja wyedukowanym

Trading to zajęcie, które wymaga nieustannego doszkalania i treningów. Nawet po wielogodzinnym szkoleniu nie można osiąść na laurach, ponieważ dostępna wiedza szybko traci na aktualności. To zajęcie dla ludzi dynamicznych i obdarzonych intuicją, dla osób, które lubią się uczyć, a przy tym są doskonałymi obserwatorami. W sieci, na popularnych platformach dostępne są bezpłatne szkolenia i materiały, które w prosty sposób przybliżają zagadnienie tradingu.

Kluczem jest właściwa analiza

Istotna jest umiejętność oceny i analizy określonych wskaźników ekonomicznych, które obrazują sytuację na rynku walut. Trader powinien umieć posługiwać się w praktyce pojęciami, takimi jak analiza fundamentalna i analiza techniczna.

Analiza fundamentalna to technika analizy, która uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne oraz zdarzenia mające wpływ na rynek walut. Opiera się na badaniu i ocenie poziomu bezrobocia, poziomu inflacji, określeniu stopy procentowej i wysokości eksportu netto. Podczas analizy fundamentalnej brane są pod uwagę wojny, zamieszki i wszelkie wydarzenia polityczne oraz gospodarcze. Przykład? Zwiększenie ilości wydobytej ropy w Stanach Zjednoczonych spowodowało zwiększenie podaży i obniżenia ceny ropy – to wydarzenie, które rzutuje na rynek walut.

Analiza techniczna uwzględnia czas i cenę, które można określić z pewną dozą prawdopodobieństwa. Ten rodzaj analizy jest stosowany zarówno w przypadku transakcji krótko i długoterminowych.
Analiza fundamentalna opiera się na analizie zjawisk ekonomicznych i przewidywaniu konsekwencji zdarzeń. U podstaw analizy technicznej leży cena i czas, które są szacowane przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa i statystyki.

Doświadczenie a praktyczne aspekty Forex

Istotna jest znajomość pojęć i mechanizmów rządzących rynkiem Forex. Trader wie, że waluta jest tyle warta, ile można nabyć za nią innej waluty (kwotowanie), a spread to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Trader doskonale zna pojęcia pips, lot oraz dźwignia finansowa.

Podsumowanie

Trader operuje i podejmuje wszelkie działania, korzystając z terminala kupna i sprzedaży – tutaj składane są wszelkie zlecenia. Zysk tradera to wypadkowa umiejętności analizy zdarzeń, doświadczenia oraz umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi.

Więcej informacji o Forexie znajdziesz na forexrev.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here