Należy mieć świadomość, że umowa toolingu jest pewnego rodzaju porozumieniem między stronami, czyli przedsiębiorcami do wykonania ekwiwalentnych świadczeń na rzecz drugiej strony. Koniecznie należy zaznaczyć, że zarówno jedna, jak i druga strona będą miały nie tylko i wyłącznie określone korzyści, ale także obowiązki. Warto także zaznaczyć, że istnieje bardzo duża swoboda w kwestii konstruowania umowy. W interesie jednej, jak i drugiej strony będzie wypracowanie odpowiedniego kompromisu. Na czym polega umowa toolingu?

Jakie są podstawowe założenia umowy toolingu?

Warto wiedzieć, że w ramach zawieranych umów toolingowych jedna strona będzie zlecającym, a druga wykonawcą. Należy zaznaczyć, że zlecający będzie udostępniał wykonawcy własne środki trwałe na czas nieokreślony albo określony. Z kolei wykonawca przy wykorzystaniu tych narzędzi będzie w stanie zrealizować zlecenie, na które została zawarta dana umowa. Koniecznie należy również sobie uświadomić, że istnieją pewne klauzule zapisane w umowie, według których wykonawca będzie miał możliwość wykorzystania użyczonych środków trwałych tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do zrealizowania danego zlecenia. Nie może zatem wykorzystywać wspomnianych narzędzi w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Ponadto po zakończeniu zlecenia środki trwałe będą zwracane zlecającemu, który jak wiadomo jest ich prawowitym właścicielem.

Warto wiedzieć, że w ramach umowy toolingowej możliwe jest ustalenie, że wykonawca będzie ponosił takie koszty jak: ubezpieczenia, naprawy eksploatacyjne czy przeglądy.

Jakie są najbardziej istotne korzyści dla zlecającego oraz wykonawcy?

Do korzyści dla zlecającego należy zaliczyć przede wszystkim fakt, że środki trwałe mogą być przez niego amortyzowane. Należy również podkreślić, że nabywane usługi czy towary będą w stosunkowo niższej cenie. Jest to spowodowane faktem, że jest wkalkulowany koszt udostępnionych narzędzi do wytworzenia. Nie można także zapomnieć, że wszystkie wyroby wykonane pod określone zamówienie muszą charakteryzować się bardzo wysoką jakością. Ponadto należy wspomnieć, że zamówienia realizuje się w koniecznych ilościach, a także odpowiednich przedziałach czasowych.

Jakie będą zatem korzyści dla wykonawcy?

Wykonawcy nie muszą być w posiadaniu własnych środków trwałych. Ponadto będą mieli określone czasowo ciągłe zlecenie. Wykonawca będzie miał także możliwość zatrudniania czasowo pracowników na określone zamówienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here