Amway

Inne nazwy: Quixtar.


Br. Tymoteusz S.
95% dochodów firmy trafia do 0,2% najbardziej zasłużonych dystrybutorów. Zyski Amwaya nie pochodzą głównie z handlu, ale ze sprzedawania materiałów szkoleniowych i z rekrutacji nowych członków (ok. 30%). Mimo propagandy wielkiego sukcesu, 97% osób zaangażowanych w firmę, spośród miliona w USA, wykazuje finansowe straty.
Maria Giedz
Wszystko jest tak ustawione, że ma być entuzjazm, przebojowość, brak wątpliwości i uparte dążenie do celu. Orkiestra, okrzyki, oklaski to typowe elementy spotkań, które organizuje się przy każdej okazji.
Bogdan
"Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6, 24).

Aktualności

Sąd Apelacyjny w Warszawie zakazał Telewizji Polskiej emisji filmu "Witajcie w życiu" opowiadającego o korporacji Amway.