Homeopatia

Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz
"Nic". "Zero". "Ujemna próżnia". Oto farmakopea "lekarzy homeopatów". Śmieszne? Nie... To interes wszechczasów. Sprzedawać nic za pieniądze. Podkreślać, że to nic jest istotą leku. Informować klientów, że dostają nic. Nikt już nigdy nie wpadnie na pomysł wykorzystania nicości. Oto próg transcendencji.
Prof. dr Kazimierz Ostrowski
Trwałość homeopatii można porównać jedynie z trwałością astrologii. Astrologię, którą ogłupia się i nasze społeczeństwo poprzez poranne komunikaty, określił redaktor naczelny Nature - John Maddox - stekiem kłamstw. Ma się ona równie dobrze jak medycyna niekonwencjonalna. Trzeba stwierdzić z zadowoleniem, że w wielu instytucjach naukowych usiłuje się dowieść nonsensowności terapii homeopatycznej, ale skutki tych obiektywnych dowodów są mniej więcej takie, jak przedkładanie społeczeństwu dowodów, że palenie tytoniu jest szkodliwe. Irytujące jest to, że staranie zewaluowania homeopatii nie oddziałują na stronę intelektualną społeczeństwa, jak również fakt, że leki te są stosowane przez bezkrytycznych lekarzy posiadających dyplomy. Trzeba jedynie wierzyć, że działają w dobrej wierze, w co osobiście wątpię.
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz z lubelskiej AM ostrzega: Leki homeopatyczne mogą przenosić wirusa ptasiej grypy
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz
HOMEOPATIA JEST OSZUSTWEM - TO FAKT NAUKOWY. MILIONY OSZUKANYCH LUDZI - TO FAKT SPOŁECZNY. PRÓBY ZAINTERESOWANIA TYM OSZUSTWEM OGÓLNOPOLSKICH MEDIÓW - TO BICIE GŁOWĄ W MUR POWSZECHNEJ IGNORANCJI. ZAPRZESTANIE TAKICH PRÓB PRZEZ LEKARZA - TO SPRZENIEWIERZENIE SIĘ PRZYSIĘDZE HIPOKRATESA
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz
Czym się różni "Paragraf 22" Hellera od artykułu 21 znowelizowanej ostatnio ustawy pn. "Prawo farmaceutyczne" (Dz. U. nr 126, 113 i 141, poz. 1381, 984 i 1181)?
Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz
Dariusz Pietrek
Na obecnym rynku ludzkich potrzeb istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na różne, często dziwne, metody leczenia. Niektóre z tych metod stwarzają pozory naukowości. Przecież nikt nie będzie krzywo patrzył na panią aptekarkę, polecającą cudowne i nieszkodliwe środki, np. homeopatyczne.

Aktualności

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, uznał reklamę Oscillococcinum, jednego z najpopularniejszych leków homeopatycznych za sprzeczną z Kodeksem Etyki Reklamy.
Pismo "Lancet" przypuściło atak na jedną z wiodących gałęzi alternatywnej medycyny - homeopatię. Zdaniem autorów homeopatia nie jest skuteczniejsza niż placebo, czyli "leki" działające tylko dzięki sugestii.