Oława - objawienia

Inne nazwy: Domański, Kazimierz.


Jarosław Pieniek, Ewa Śnieżyk
*Mój synu, wiem, że idziesz tą drogą, którą ci wskazał Mój Syn Jezus Chrystus i Ja Matka Boża. Ale mój synu, wielu tutaj przyjeżdża i robi zakłócenia*.
ks. Henryk Gulbinowicz
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Kuria Metropolitalna Wrocławska, po wcześniej uzyskanej informacji o zaistniałym fakcie, podaje do wiadomości, że dnia 16 VI 1999 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na wniosek Kazimierza Domańskiego z Oławy, zarejestrował „Stowarzyszenie Ducha Świętego” w Oławie, którego prezesem został uprzednio wybrany Kazimierz Domański, a wiceprezesem jego żona Bronisława Domańska. Zarejestrowane stowarzyszenie nie ma aprobaty kompetentnej Władzy Kościelnej, tj. Biskupa Archidiecezji Wrocławskiej. ponieważ nie spełnia warunków wymaganych przez prawo kanoniczne i dlatego nie może być uznane za katolickie.