Świadkowie Jehowy

Inne nazwy: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe.


Oprac. Paweł Królak
dr Dariusz Kuncewicz
"Strażnica" - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, popularnie nazywane organizacją Świadków Jehowy, posiada cechy instytucji totalitarnej. Organizację totalitarną charakteryzuje tendencja do nasilonej kontroli sfery prywatnej jednostki, jej życia rodzinnego i społecznego.
dr Dariusz Kuncewicz
Zenon Marzec
Świadkowie Jehowy są najszczęśliwszym ludem na ziemi. Psychiatrów potrzebujemy mniej niż ktokolwiek inny - piszą w swoim Awale! z 22 maja 1960 roku. A jak jest naprawdę?
Grzegorz Fels
Świadkowie Jehowy w rozmowie z ludźmi lubią podkreślać swój chrześcijański rodowód. Wielu zresztą uważa tą sektę za jeden z chrześcijańskich Kościołów, przeciw czemu świadkowie głośno nie przeczą. Zresztą ich własne publikacje zdają się akcentować owo chrześcijaństwo.
Włodzimierz Bednarski
Towarzystwo Strażnica znane jest z częstego zmieniania swych nauk. Niektórzy głosiciele nie nadążają za tym i opuszczają szeregi Świadków Jehowy. Ci jednak, którzy pozostają, wielokrotnie nie zdają sobie sprawy z tego, że ich organizacja często czyni zmiany w wydanych przez siebie książkach i w poszczególnych ich edycjach, nikogo o tym nie powiadamiając. Nie zamieszcza się informacji o zmianach we wstępach publikacji, tak że wielu głosicieli dowiaduje się o tym pokątnie.
Petr Velechousky, tłum. ks. Zbyszek Wawrowski
Religijne stowarzyszenie Świadkowie Jehowy z właściwą sobie dumą, stwierdza o sobie, że jako jedyne nie było aktywnie włączone do walki w czasie II wojny światowej. W tamtych czasach członkowie tej społeczności cierpieli i umierali w koncentracyjnych obozach. Jednakże oficjalna historia Świadków pomija ważny rozdział, który dotyczy roli ówczesnego prezydenta tej organizacji w wojennych prześladowaniach.
Barbara Zych
Sobór Watykański II wydał szczególnej wagi dokument: "Dekret o apostolstwie osób świeckich" i na mocy tego dekretu wszyscy wyznawcy Chrystusa, tak kapłani, zakonnicy, jak i osoby świeckie tworzą wspólnotę współodpowiedzialną za całość i jedność Chrystusowego Kościoła. Moim obowiązkiem zatem jest przestrzec ludzi przed pochopnym krokiem, na jaki ja się kiedyś zdobyłam.
Urszula Lubecka
Kiedyś było to lotnisko wojsk radzieckich, z kilkoma hangarami. Ten największy został zakupiony jakieś trzy lata temu. Teraz nikt by nie powiedział, że stały w nim kiedyś samoloty. Przebudowa kosztowała setki tysięcy dolarów, a pracowało przy niej w sumie 16 tysięcy ludzi; przyjeżdżali z całej Polski. Pracowali i zostawiali tu swoje datki. Teraz Sala Zgromadzeń Makroregionu Dolnośląskiego w Skarbimierzu przypomina bombonierkę.
s. Zofia AVD
Świadkowie Jehowy na podstawie dat biblijnych obliczają wiek ludzkości, który ich zdaniem trwa sześć tysięcy lat. W wielu ich czasopismach można na ten temat zebrać sporo materiału. Np. "Przebudźcie się!" Nr 1 (wyd. prawdopodobnie w 1969 r.) czytamy na str. 13 .,Jak można ustalić, kiedy upływa 6000 lat dziejów ludzkości? Według niezawodnej chronologii biblijnej Adam i Ewa zostali stworzeni w roku 4026 p.n.e. Ogółem do jesieni 1969 (upłynęło) 5994 lata to znaczy, że od jesieni roku 1969 do końca 6000 lat dziejów ludzkości pozostało jeszcze zaledwie 6 lat. Ten sześcioletni okres niewątpliwie upłynie jesienią roku 1975".
Jan Lewandowski
Czytelnicy publikacji Towarzystwa Strażnica często są zasypywani wieloma cytatami z różnego rodzaju pism. Mogą wobec tego ulec wrażeniu ich naukowości, kompetencji czy nawet bezstronności.
Z Arturem Radochem rozmawia Tomasz Czyżewski
Jan Lewandowski
Świadkowie Jehowy atakują katolickie Święta Wielkanocne. Twierdzą, że:
Jan Lewandowski
Świadkowie Jehowy negują Święta Bożego Narodzenia przy pomocy różnych argumentów. Po pierwsze, wskazują, że Biblia nie nakazuje obchodzenia Bożego Narodzenia, więc jest to święto niebiblijne.
Pismo The Times z 14 VI 2000 roku, w artykule Ruth Gledhill podało zaskakującą informację, że w społeczności Świadków Jehowy nastąpił rewolucyjny zwrot. Otóż Ciało Kierownicze Towarzystwa Strażnica miało rozesłać listy do starszych w Wielkiej Brytanii z instrukcją, by nie wykluczali już z szeregów organizacji tych, którzy zdecydowali się na transfuzję krwi. Ta instrukcja miała dotyczyć starszych nie tylko w Wielkiej Brytanii ale na całym świecie.
Jan Lewandowski
Przywódcy religijni Świadków Jehowy stosują pewne socjotechniczne zasady, których celem jest "złowienie" do swych szeregów nieostrożnych i zbyt ufnych osób.
Jan Lewandowski
Ciało kierownicze świadków Jehowy (podobnie jak niegdyś ich protoplasta Russell) - pisze, że nie wychodzi w swych naukach poza to co mówi Biblia. W książce "Prawda, która prowadzi do życia wiecznego" czytamy: Wobec tego religia uznawana przez Boga musi się zgadzać z Biblią we wszystkich szczegółach (str. 15, par. 6).
Grzegorz Fels
Ponad studwudziestoletnia historia Świadków Jehowy już od początku usiana była wieloma dziwnymi „naukami” i fałszywymi „proroctwami” (dotyczącymi najczęściej dat końca świata), opartymi rzekomo na Piśmie Świętym. Wszelkie (czyt. liczne) zmiany tej nauki tłumaczone są przez nich tzw. „nowym światłem” (pisaliśmy już zresztą o tym wielokrotnie na naszych łamach). Najoryginalniejszym chyba jednak pomysłem był zakup w 1930 roku wspaniałej rezydencji i dwóch luksusowych samochodów dla... biblijnego króla Dawida i kilku innych wybitnych postaci rodem ze Starego Testamentu.
Jan Lewandowski
W społeczeństwie polskim, a także w innych społeczeństwach na świecie, Świadkowie Jehowy są bardzo silnie kojarzeni ze sprawą transfuzji krwi. Od czasu do czasu wypływa w mediach jakaś głośna sprawa związana ze Świadkami Jehowy, którzy odmówili sobie lub członkom swej rodziny tego zabiegu, co często kończyło się śmiercią.
Włodzimierz Bednarski
W ostatnim numerze "Sekt i Faktów" przedstawiłem historię powstania Biblii Świadków Jehowy i pewne zarzuty stawiane temu przekładowi. Owe zarzuty były głównie związane z zapożyczeniami ze spirytystycznego tłumaczenia Nowego Testamentu dokonanego w 1937 roku przez J. Grebera.
Włodzimierz Bednarski
Świadkowie Jehowy, których spotykamy u naszych drzwi nie tylko roznoszą swoje czasopisma i książki, ale proponują nam czasami własny przekład Biblii zwany „Pismem Świętym w przekładzie Nowego Świata”. Chociaż jej język pozostawia wiele do życzenia to jednak ocenę filologiczną pozostawię dla specjalistów z tej dziedziny. Postaram się tu jednak pokrótce przedstawić historię powstania owej Biblii, oraz główne zarzuty stawiane przeciw temu przekładowi.
Jan Lewandowski
Fanatyczni dyktatorzy faszystowscy i nazistowscy przy pomocy i współpracy rzymsko-katolickiej hierarchii watykańskiej rujnują obecnie Europę kontynentalną - mówił w październiku 1938 roku prezes Rutherford.
o. Elizeusz Bagiński OCD
Stowarzyszenie Ruch "Effatha" wystosowało do mnie, autora kilku książek o świadkach Jehowy, wproszenie, abym zechciał wygłosić prelekcję na dowolny temat o tej sekcie podczas XX Zjazdu Ruchu w Niepokalanowie (22 - 24 października 1999 r.). Obecny na tym Zjeździe p. Grzegorz Fels, redaktor naczelny pisma "Sekty i Fakty", wyraził chęć opublikowania tego mojego wystąpienia w dziale świadectwa. Spełniając jego życzenie, przesyłam ten tekst, który starałem się w dużej mierze oprzeć na tym, o czym mówiłem na Zjeździe.
Jan Lewandowski
W ewangelii św. Mateusza są opisane znaki poprzedzające przyjście Chrystusa. Według Świadków Jehowy jest odwrotnie. Znaki te, na określenie których używają oni umownego terminu "Znaki dni ostatnich", mają się nasilać od 1914 roku (wojny, głód, trzęsienia ziemi, bezprawie, zarazy, itd.) i mają potwierdzać niewidzialne przyjście Pana i Jego Obecność (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi; str. 148 -149).
Dariusz Pietrek
Po napisaniu artykułu na temat roku 1914 w pierwszym numerze "Sekty i Fakty", naczelny powiedział - Darek musisz napisać coś na temat pokolenia roku 1914 - naczelnemu się nie odmawia i chcę Państwu przytoczyć Pewną rozmowę ze starszym zboru która miała miejsce parę miesięcy temu w Chorzowie.
Jan Lewandowski
W ostatnim numerze naszego pisma Włodzimierz Bednarski zapoznał Państwa ze "starym" i "nowym światłem" w naukach Świadków Jehowy. Przypomnijmy, że wszelkie zmiany w swoich naukach świadkowie tłumaczą "nowym światłem", które jakoby otrzymują od Boga. Cóż jednak sądzić o powrotach (i to czasem kilkakrotnych) do dawnych nauk - "starego światła"? A że takie powroty miały miejsce, przekona Państwa w niniejszym artykule Jan Lewandowski. (red.)
Włodzimierz Bednarski
"Strażnica" od dawna nie wspomina już swej niechlubnej sprzedaży tzw. "cudownej pszenicy". Przypomnijmy to wydarzenie, szczególnie dla nowych świadków Jehowy. Aby nie być posądzonym o wymyślanie faktów, oprę się jedynie na materiałach opublikowanych przez Świadków Jehowy.
Włodzimierz Bednarski
Towarzystwo Strażnica wyznaczające Świadkom Jehowy w co mają wierzyć, znane jest z tego, że co jakiś czas zmienia swe nauki. Aby ukazać jak zasadnicze są to często zmiany, zestawiłem wybrane doktryny, przedstawiając dawną i obecną ich wykładnię. Każdy więc sam może te doktryny porównać i odpowiedzieć sobie, czy można słuchać głosicieli, którzy tak często i zasadniczo zmieniają swoje wierzenia.
Dariusz Pietrek
Rok 1914 to data, o której świadkowie Jehowy często pisali twierdząc, że jest to fundament prawdziwości nauczania "Strażnicy". Ich zdaniem w 1914 roku dobiegł kres czasu dla narodów i zaczęły się czasy, w których szatan został wyrzucony z nieba. Władzę na niebie objął Chrystus i w ten sposób urzeczywistniło się Jego przyjście na ziemię.
Piotr Tomasz Nowakowski
Świadkowie Jehowy są powszechnie znani nie tylko ze swych nietypowych wierzeń, lecz również z gorliwej pracy werbunkowej w wymiarze kontaktu osobistego. Każdy wyznawca dobrze pamięta słowa z Dziejów Apostolskich (20, 20), gdzie apostoł Paweł mówi o swym doświadczeniu związanym z nauczaniem "publicznie i od domu do domu".

Aktualności

8 września rozpoczął się proces, wytoczony przez Towarzystwo Strażnica, organizację Świadków Jehowy, Peterowi Mosierowi, właścicielowi portalu Dawne Cytaty ze Świadków Jehowy (http://quotes.watchtower.ca).
Wszystko wskazuje na to, że nastolatka z British Columbia, należąca do Świadków Jehowy, pokonała raka po odbyciu specjalistycznego leczenia w szpitalu w Nowym Jorku. Kuracja nie wymagała przeprowadzenia transfuzji krwi.
FORT MYERS. Sędzia odrzucił religijne obiekcje matki i nakazał przeprowadzenie transfuzji krwi dla 12-letniego chłopca, który cierpi na sierpowatą niedokrwistość komórek.
VANCOUVER - nastolatka chora na raka kości po usilnych staraniach otrzymała zgodę sądu w British Columbia na podjęcie leczenia w szpitalu Schneider's Children Hospital w Nowym Jorku. Dziewczyna, której dane są chronione, nie zgadza się na transfuzję krwi zalecaną po długotrwałej chemioterapii przez kanadyjskich lekarzy. Pacjentka należy do Świadków Jehowy, którzy dosłownie interpretują niektóre fragmenty Pisma Św. „Bóg nakazał nam stronić od krwi i my musimy przestrzegać Jego przykazań” - oto jej słowa.
VANCOUVER - pochodząca z British Columbia dziewczynka, która walczyła o uniknięcie transfuzji krwi jako dalszej części leczenia po chemioterapii, decyzją sądu w Ontario powróciła do szpitala w Vancouver - podało ministerstwo ds. dzieci i rodzin w British Columbia.
Chora na raka młoda dziewczyna z prowincji Okanagan w Kanadzie będzie musiała przyjąć transfuzję krwi - zadecydował wczoraj kanadyjski Sąd Najwyższy. Rodzice 14-latki należą do Świadków Jehowy, którym religia zabrania przetaczania krwi i jej pochodnych.
Świadkowie Jehowy nie stanowią niebezpieczeństwa dla demokracji i powinny być traktowane tak samo jak Kościół Rzymskokatolicki i Ewangelicki – zdecydował naczelny sąd miasta-landu Berlin, przyznając Świadkom Jehowy status organizacji prawa publicznego.
Sędzia Herman Smith Jr. z Suffolk uznał, że zbór świadków Jehowy w Bostonie może odpowiadać przed sądem za niewypełnienie obowiązków prawnych w przypadku dziewczynki, która była molestowana seksualnie przez jednego ze starszych zboru.
Australijskie Stowarzyszenie Medyczne z radością przyjęło postanowienie sądu, które pozwala szpitalowi w Perth (Australia) na dokonanie transfuzji krwi u 15-letniego świadka Jehowy, pomimo wyraźnego sprzeciwu jego rodziny.
Podczas spotkania Świadków Jehowy w Rzymie, karabinierzy aresztowali mężczyznę, który miał przy sobie broń i atrapę bomby. Mężczyzna wszedł do "sali królestwa" Świadków Jehowy w chwili, kiedy setki osób było tam zebranych na sobotnich modlitwach.
Indianie ze wspólnoty Xoxocotla w Meksyku, zburzyli ogrodzenie i weszli na teren posesji Świadków Jehowy, uniemożliwiając budowę siedziby tej organizacji.
Hiszpańska policja aresztowała wędrowną grupę brazylijskich oszustów, którzy podając się za jasnowidzów i znachorów wyłudzili od łatwowiernych ludzi ponad milion euro - poinformowano w Madrycie.
Prawie czterdziestu Świadków Jehowy z Detroit zgłębiało przez ostatnie pół roku język arabski. Powód? Planowana akcja misyjna wśród muzułmanów amerykańskich i emigrantów z krajów Bliskiego Wschodu.
ZŁOTORYJA Były członek zboru świadków Jehowy przyznał się do zaatakowania młotkiem współwyznawców
Mężczyzna postrzelony pod sklepem Aurora Blockbuster w Colorado zmarł po odmowie przyjęcia transfuzji krwi.
Władze Armenii zarejestrowały związek wyznaniowy świadków Jehowy. Organizacja Strażnicy starała się o legalizację od lat. Dotychczas wielokrotnie odmawiano.
Siliguri (Indie): Władzom udało się przekonać ojca krytycznie chorej dziewczynki, aby pozwolił uratować życie dziecka. Wcześniej ojciec zabrał córeczkę ze szpitala aby uniknąć transfuzji krwi.
Firma hostingowa Mkonto odmówiła umieszczenia na swoich serwerach stron Jarosława Zabiełły, znanego specjalisty z tematyki sekt i apologetyki. Jak się okazało właścicielem Mkonta jest... świadek Jehowy.
Mieszkanka Attleboro i jej dwóch krewnych podali do sądu świadków Jehowy oskarżając organizację o ignorowanie zgłoszeń dotyczących nadużyć seksualnych i brak podjęcia działań mających na celu powstrzymanie takich przypadków w przyszłości.
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w czuwaniu zorganizowanym przez Milczące Owieczki z powodu tragedii w Rock Hill. Wśród uczestników czuwania zabrakło świadków Jehowy.
Rock Hill - Narodowa grupa wsparcia dla molestowanych dzieci przybyła do hrabstwa York aby zwrócić uwagę na popełnione niedawno morderstwa trojga dzieci. Jedno z nich było zgwałcone kilka dni przed śmiercią.
Mieszkaniec Calgary podał do sądu organizację świadków Jehowy pod zarzutem przyczynienia się do śmierci jego córki. Świadkowie nakłonili ją by odmówiła przyjęcia transfuzji krwi.
Ponad 315 tysięcy Rosjan podpisało się pod petycją wyrażającą "głębokie zaniepokojenie" decyzją sądu zakazującą działalności świadków Jehowy w Moskwie. Petycja została wysłana do prezydenta Władimira Putina.
Toronto, Kanada - Sąd Najwyższy oddalił pozew rodziny Daphine Hobbs, świadka Jehowy przeciw szpitalowi, w którym zmarła. Przyznał jednak, że powodem śmierci było zaniedbanie.
USA - W czasie, gdy nawet mały procent głosów w kluczowych stanach może okazać się decydującym, świadkowie Jehowy pozostają wierni swojemu kierownictwu w Brooklynie i nauczaniu, że ich królestwo nie jest z tego świata.
Dublin: Operacja pięciomiesięcznej dziewczynki obędzie się w najbliższym tygodniu - zadecydował sąd.