Państwo polskie stara się pomagać przedsiębiorcom poprzez liczne ulgi i preferencje, dzięki którym prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo opłacalne. Takie działania należy ocenić jako bardzo korzystne, bowiem wspierają polską myśl przedsiębiorczą i sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. W ostatnich dniach Prezydent podpisał ustawę, w myśl której wprowadzono 500+ dla firm. Preferencja ta polega na tym, iż przedsiębiorcy, którzy nie osiągają dochodów w znacznych rozmiarach w przeciągu miesiąca, zobligowani będą do odprowadzania niewielkich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które przekroczą wskazany w ustawie próg, zobligowani będą do opłacania składek na starych zasadach.

500 plus dla firmy ma z założenia zmniejszyć obciążenie przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają swoje zakłady pracy. Duże znaczenie ma fakt, iż z wprowadzonej zmiany może skorzystać każdy – bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż działalność gospodarcza została założona wcześniej niż przed wejściem w życie ustawy. Niezbędne informacje w zakresie możliwości skorzystania z preferencji zawarte są na stronie cenabiznesu.pl/-500-plus-dla-firm-kto-moze-skorzystac. Co ważne, nie jest konieczne składanie jakichkolwiek deklaracji. Wystarczy, aby przedsiębiorca w odpowiednim czasie zgłosił osiągnięcie górnego pułapu. W takiej sytuacji zobowiązany będzie do opłacania zryczałtowanej składki ZUS w dotychczasowej wysokości.

Na koniec roku 2019 wynosi ona niespełna 1300 złotych. Warto mieć na uwadze, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki, od niedawna mogą korzystać także z niższego podatku od osób prawnych. Duże znaczenie ma fakt, iż limit obrotów, który upoważnia do stosowania tej preferencji, został zwiększony niemal dwukrotnie. Dzięki takim ulgom przedsiębiorcy mogą spokojnie odetchnąć – należności publicznoprawne, które byliby zobligowani odprowadzać na rzecz państwa, zostały znacząco uszczuplone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here