Bon turystyczny – dla kogo i jak go aktywować?

0
bon turystyczny polska

Wraz z dniem 1 sierpnia 2020 r. do obiegu wszedł Polski Bon Turystyczny. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 lat mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne . Oczywiści chodzi tutaj o organizacje pożytku publicznego znajdujące się na terytorium Polski. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/polski-bon-turystyczny-lista/ 

Zasady przyznawania Polskiego Bonu Turystycznego

Zasady przyznawania bonu turystycznego zostały określone w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Jednak nic co dobre nie zawsze wydaje się być tak przejrzyste. Po uruchomieniu programu pojawiło się wiele dodatkowych pytań dotyczących możliwości jego wykorzystania. Bez obaw cały spis zasad oraz reguł znajduje się na stronie ZUS’u oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (www.zus.pl i bonturystyczny.polska.travel).

Kto posiada uprawnienia do korzystania z bonu?

Bon turystyczny przysługuje na dziecko, na które:

  • w dniu 18 lipca 2020 r. było przyznane albo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. zostało/zostanie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego, czyli tzw. świadczenia 500+, lub też wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia w postaci dodatku dyferencyjnego,
  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. lub 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. został/zostanie złożony wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r. lub w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych.

Bon turystyczny przewidziany jest na dzieci, które urodzone będą najpóźniej 31 grudnia 2021 r. Na każde z tych dzieci przysługuje jedno świadczenie w formie bonu o wysokości 500 zł, a na dziecko niepełnosprawne także jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu, które również wynosi 500 zł. Polski Bon Turystyczny wolny jest od 

podatku i egzekucji, a więc osoby uprawnione mają do wykorzystania pełne 500 zł lub 1.000 zł na dziecko. W przypadku kiedy rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem, wówczas każdemu z nich przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł.

W jaki sposób aktywować bon? 

O przyznanie bonu turystycznego trzeba go jedynie aktywować. W tym celu osoba, która dokonuje aktywacji powinna: 

1. Zalogować się na swój profil na PUE ZUS,

2. Wybrać z górnego menu zakładkę „Ogólny”,

3. Przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”,

4. Uzupełnić aktualny e-mail oraz nr telefonu komórkowego.

Jeśli osoba uprawniona nie posiada swojego profilu na PUE ZUS, musi się na nim zarejestrować, ponieważ jest to jedyny sposób aktywacji bonu.

Zobacz też: http://www.kapitalka.pl/skargo-do-ukoik-na-allegro-najwazniejsze-informacje/

VWAP – czym jest i jak może pomóc nam w podejmowaniu decyzji?

0
VWAP

Volume Weighted Average Price, czyli w skrócie VWAP należy do najpopularniejszych narzędzi analitycznych, wykorzystywanych w tradingu dziennym. Jest on jednym ze wskaźników stosowanych przez większe instytucje w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co przekonało do niego rzesze traderów detalicznych.

O kwocie wolnej słów kilka

0
koszty uzyskania przychodu

W dyskusjach na temat systemów podatkowych dość często pojawia się określenie kwoty wolnej. Jak możemy się przekonać na własne oczy, politycy oraz publicyści mają różne zdania na temat tego problemu dotyczącego sytuacji ekonomicznej obywateli. Kluczowym pytaniem pozostaje wysokość stawki dochodu, poniżej której płatnik podatków może uniknąć opodatkowania.

Projektowanie wnętrz na Śląsku

0
projektowanie wnętrz

Projektowanie wnętrz, obecnie nie jest tylko sposobem na zarabianie; coraz częściej staje się pasją zwykłych ludzi, którzy zmieniają wystrój swoich mieszkań i domów, robiąc z nich istne „perełki”.

Klasyka zawsze się obroni. Ponadczasowe przedmioty, które warto mieć

0
ponadczasowe przedmioty

Ogromny konsumpcjonizm otaczającego nas świata już chyba nikogo dzisiaj nie dziwi. Ludzkie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju dobra jest niemalże studnią bez dna, a firmy i marki nie tylko starają się je zaspokajać, ale wręcz same kreują nowe potrzeby, które oczywiście później chętnie monetyzują. Wraz z rozwojem techniki i odkrywaniem nowych form produkcji rynek zasypywany jest masą przeróżnych rzeczy, które najczęściej są odpowiedzią na panującą akurat modę. W tym całym zamieszaniu pozostało jednak nieco klasycznych przedmiotów, które mimo zmieniających się trendów wciąż pozostają warte posiadania i nigdy się nie zestarzeją.

Pożyczka dla bezrobotnych

0
Pożyczka dla bezrobotnych

Jeżeli pracujemy, to nie mamy problemów z wzięciem niewielkiego kredytu. Każdy bank nam chętnie da pieniądze jeśli tylko będziemy chcieli. Znacznie gorszą sytuację mają osoby, które nie posiadają pracy. Takim osobom trudno jest dostać jakikolwiek kredyt, ponieważ banki nie mają gwarancji, że go spłacą. Na szczęście dzisiaj pożyczka dla bezrobotnych jest możliwa. Wcale nie trzeba posiadać umowy o pracę, żeby móc dostać kredyt. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej osób, ponieważ dodatkowe pieniądze często się przydają.

Asesor – kim jest, ile zarabia i czym tak naprawdę się zajmuje?

0
Asesor

Assessment center to nowatorski sposób oceny kompetencji kandydatów do pracy, skupiający się wokół realizacji zadań czy współpracy w grupie pod okiem asesora, który jest bezstronnym sędzią. Sprawdź, kto może zostać asesorem i czym charakteryzuje się ta profesja.

Kto to jest asesor?

Asesor bywa kojarzony z osobą pracującą w obszarze HR. Często się tak zdarza, ponieważ osoby związane z działami personalnymi posiadają doświadczenie w pracy z ludźmi, jednak asesorem może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe, pomyślnie ukończony cykl szkoleń i predyspozycje w tym obszarze. Kluczowe jest, aby asesor podczas assessment center nie oceniał osób, które zna lub tych, które będą zajmować wyższe stanowisko w jego firmie.

Asesorem może być zarówno osoba z wewnątrz organizacji, która przez wzgląd na swoje kompetencje, ukończony kurs asesorski, doświadczenie w obszarze HR została do tego wyznaczona, jak i osoba zatrudniona z zewnątrz. Asesor dokonuje holistycznej oceny kompetencji i osobowości przyszłego pracownika podczas sesji AC, która zazwyczaj jest organizowana w gronie innych osób. Wówczas istnieje szansa, by trafnie zweryfikować kompetencje miękkie kandydata, takie jak umiejętność pracy w grupie, asertywność, praca pod presją czasu, styl podejmowania decyzji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych czy ogólne zdolności komunikacyjne. Coraz częściej można spotkać się z AC w miejscu innym niż biurowiec – ta technika rekrutacyjna wychodzi na przykład do escape roomów, by sprawdzić zachowanie kandydatów w grupie podczas rozwiązywania nieoczywistych problemów. Oprócz kompetencji miękkich, podczas zlecanych przez asesora zadań, istnieje także możliwość oceny kompetencji twardych, takich jak obsługa programów czy rozwiązywanie konkretnych problemów na danym stanowisku.

Asesor to również osoba, która ocenia zachowania uczestników podczas sesji development center, które mają na celu prognozę rozwoju obecnych pracowników, wyznaczenie kierunku pogłębiania kompetencji czy drogi awansu. Zarówno podczas sesji AC, jak i DC, asesor pozostaje milczącym obserwatorem, który prowadzi skrupulatne notatki na temat każdego z uczestników, jak i całej grupy. Nie bierze czynnego udziału w ćwiczeniach czy scenkach, które mają miejsce pomiędzy uczestnikami sesji. Jego właściwa analiza kompetencji rozpoczyna się po zakończonym assessment czy development center, kiedy jest wyposażony w obserwacje i notatki. Częstą praktyką jest organizacja sesji AC/DC w obecności 3 asesorów, co ogranicza możliwość wystąpienia błędów poznawczych.

Ile zarabia asesor?

Jeśli rozważasz karierę asesora i zastanawiają Cię zarobki na tym stanowisku, szacuje się, że mediana wynosi około 4 tys. złotych netto. Naturalnie, płaca jest uzależniona od doświadczenia, przebytych kursów czy szkoleń.

Assessment – jak się przygotować?

Posiadanie świadomości, że przez kilka godzin jest się wnikliwie obserwowanym i ocenianym, może być nieco stresujące. Pamiętaj o kilku zasadach, które pomogą Ci dobrze przygotować się do AC. Dokładnie zweryfikuj ofertę pracy, na którą zaaplikowałeś i wyłuskaj z niej kluczowe informacje – kompetencje, których oczekuje pracodawca. Wówczas będziesz wiedzieć, jakie elementy będą clue Twojego assessment center. Jeśli pracodawca wielokrotnie podkreślił w ogłoszeniu, że oczekuje analitycznego myślenia czy umiejętności pracy w grupie – możesz założyć, że te aspekty często będą się przewijać podczas sesji AC. Oprócz pożądanych kompetencji, zweryfikuj także dokładnie firmę – jej wartości, cele, obszar działań. Nie staraj się jednak usilnie dopasować do wymogów ogłoszenia czy pracodawcy – asesorzy szybko i sprawnie wyłuskają, że kreujesz osobę, którą nie do końca jesteś. Nie ucz się także utartych odpowiedzi na pamięć! Postaraj się zachowywać naturalnie – działaj w taki sposób, jak w dotychczasowej pracy czy na uczelni. Pamiętaj, aby zachować proaktywną postawę i jak najlepiej realizować zadania, wycofanie z powodu stresu nie sprzyja AC. Warto prześledzić także formy zadań, które są często spotykane podczas sesji assessment, aby móc się do nich lepiej przygotować.

  • Koszyk zadań – polega na wcieleniu się w rolę pracownika o wyższym stanowisku i sprawnym określeniu priorytetów, oddelegowaniu zadań oraz zaplanowaniu strategii działania.
  • Case study – uczestnik otrzymuje przykładowy problem do rozwiązania, który często jest charakterystyczny dla danego stanowiska lub taki, z którym aktualnie mierzy się firma. Case study ma na celu zbadanie kompetencji twardych – biznesowej wiedzy, umiejętności obsługiwania danych programów itp.
  • Prezentacja – polega na zweryfikowaniu często obszernych materiałów i przedstawieniu asesorom zebranych informacji w postaci prezentacji. Weryfikuje umiejętność selekcji i wystąpień publicznych.
  • Dyskusja grupowa – wymiana zdań na zadany temat z pozostałymi uczestnikami grupy. Bada styl komunikacyjny, asertywność, umiejętności perswazji.
  • Rozmowa oparta o kompetencje – substytut klasycznej rozmowy rekrutacyjnej, który bazuje na odpowiedziach uczestnika mówiących o tym, jak zachował się on w danej sytuacji w przeszłości.

Akademia asesora

Aby przyszły asesor trafnie oceniał dominujące wzorce zachowań czy trudno mierzalne kompetencje przy zachowaniu bezstronności, musi przejść adekwatny trening. Umożliwia on profesjonalne, samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie sesji AC/DC. Omawianie rzeczywistych przykładów i zadania praktyczne są podstawą szkolenia z zakresu assessment center. Taki kurs pozwala na zdobycie umiejętności tworzenia modeli kompetencyjnych, jest także niezwykle przydatny podczas projektowania szkoleń czy ocen okresowych. Jeśli chcesz wziąć udział w takim szkoleniu, otrzymując tytuł asesora z certyfikacją EY Academy of Business, sprawdź więcej o Akademii Asesora –https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/akademia-asesora,41/.

Artykuł sponsorowany.

Cztery kroki do skutecznej strony internetowej Twojej firmy

0
Cztery kroki do skutecznej strony internetowej Twojej firmy

Zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę, że strona internetowa jest wizytówką Twojej firmy w sieci. Dla wielu potencjalnych klientów znajomość Twojej firmy zaczyna się właśnie od strony www. Od wyglądu i zawartości strony w głównej mierze zależy, jak długo potrwa ta znajomość. Dlatego przygotowaliśmy krótki przewodnik, w którym wskażemy 4 kroki do stworzenia skutecznej strony firmowej.

Prosta struktura

Firmowa strona internetowa musi być przede wszystkim intuicyjna. Pamiętaj, że internauci nie lubią kluczyć i głowić się nad znalezieniem interesującej informacji. Na pewno masz wiele do przekazania odwiedzającym Twoją firmową witrynę. Pamiętaj jednak, że najpierw muszą oni w prosty sposób dotrzeć do tych informacji. Dlatego tak ważna jest intuicyjna nawigacja, która poprowadzi użytkownika „jak po sznurku”. Pamiętaj, aby unikać zbytniego „przeładowania” strony elementami, które rozpraszają uwagę. Każdy taki widget może przeszkadzać w znalezieniu pożądanej informacji, a tym samym zniechęcać użytkownika do przeglądania strony.

Szybkość działania

Kluczowym elementem Twojej strony firmowej musi być szybkość działania. Niezależnie od tego, jak bardzo jest rozbudowana, musi działać bardzo płynnie. Internauci są z natury niecierpliwi. Klikając w link do strony, oczekują, że niemal natychmiast będą mogli przeglądać jej treść. Jeśli ładowanie kolejnych podstron będzie trwało zbyt długo, to natychmiast opuszczą stronę. Dlatego do tworzenia strony internetowej musisz zatrudnić firmę, która zadba o czystość i odchudzenie kodu strony tak, aby witryna ładowała się w ekspresowym tempie. Dla szybkości działania strony powinieneś także zrezygnować z efektownych elementów (animacje, wideo etc.), które spowalniają cały proces.

Jasny przekaz

Na pewno jesteś specjalistą w swojej branży i mógłbyś godzinami opowiadać o oferowanych produktach lub usługach. Pamiętaj, jednak, że Twoi potencjalni klienci nie mają takiego zasobu fachowej wiedzy. Często nie znają branżowego języka. Dlatego musisz zadbać o jasny przekaz na stronie. Nawet skomplikowane informacje powinieneś podawać w prosty, przejrzysty sposób. Nie przedstawiaj od razu wszystkich szczegółów. W pierwszej kolejności powinieneś zainteresować użytkownika treścią. Jeśli będzie zainteresowany, może sięgnąć po bardziej szczegółowe dane. Nigdy jednak nie zasypuj użytkownika nawałem informacji. To go przerazi i zniechęci do dalszego przeglądania strony oraz ewentualnego kontaktu z Twoją firmą.

Prawdziwi ludzie

Strona internetowa Twojej firmy musi być prawdziwa, ponieważ to buduje jej wiarygodność. Czym przejawia się ta prawdziwość? Najlepszym przykładem będą zdjęcia publikowane na stronie. Większość firm stawia na zdjęcia stockowe. Są one co prawda dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, ale z drugiej strony mogą wydawać się zbyt idealne. Często zdarza się, że te same zdjęcia przewijają się na różnych stronach. To również nie buduje zaufania. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług fotografa, który wykona sesję dla Twojej firmy. Dzięki pracy fotografa uzyskasz realizm połączony z efektowną prezentacją.

Do przygotowania nowoczesnej i przyjaznej strony internetowej będziesz także potrzebował odpowiedniego wykonawcy. Dlatego powinieneś kliknąć link studiokreacja.pl/oferta/strony-internetowe i zapoznać się z ofertą przygotowaną przez firmę StudioKreacja.

Manikiurzystka – praca na etacie czy własna działalność gospodarcza?

0
manicure

Jeżeli myślisz o pracy manikiurzystki, ale nie wiesz co będzie bardziej się opłacało, już spieszmy z pomocą. Manikiurzystka jest osobą, która cały czas się kształcić. Nie może pozwolić sobie na to, żeby została wtedy za trendami, które obecnie panują w świecie paznokci. Która forma zatrudnienia jest bardziej opłacalna? Praca na etacie czy prowadzenie własnego salonu kosmetycznego? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/manikiurzystka-etat-czy-wlasna-dzialalnosc/

Praca na etacie jako manikiurzystka

Gdy rozpoczniemy pracę na etacie w tym zawodzie, powinniśmy liczyć się z tym, że będziemy mieli dużo mniej swobody związanej z dniem pracy. Pracując z kogoś musimy mieć świadomość, że pracodawca może wysłać nas na szkolenie. Jeżeli nie wiemy, czy lepiej czujemy się w zdobieniu, przedłużaniu czy zwykły malowanie paznokci, to musimy samodzielnie zdecydować, ponieważ szkolenie zawsze będzie dotyczyło konkretnej czynności, a nie będzie skupiało się na ogóle. Pracując na etacie zazwyczaj pracujemy od 8:00 do 16:00, czyli standardowo nasza praca trwa 8 godzin.

Manikiurzystka – własny salon kosmetyczny

Ogromną zaletą kraty na własną rękę jest dużo większa swoboda. Jesteśmy szefem sami dla siebie, a także decydujemy kiedy kończymy i zaczynamy pracę. Przede wszystkim ustalamy sobie też zarobki, do których będą musieli się dostosować nasi klienci. Samodzielnie wybieramy sobie szkolenia oraz zdecydujemy się na ich podjęcie. Dodatkowo sami wyznaczamy sobie dni wolne, ponieważ zamykamy salon na parę dni i jedziemy gdzie chcemy.

Dużym plusem jest również to, że jako właściciel możesz ustalić wygląd salonu pod Twoje oczekiwania i preferencje. Możesz zdecydować o wszystkim pod każdym względem i nikt nie będzie narzucał Ci swojej opinii. Będziesz też zdecydować bo swoim grafiku pracy na każdy dzień. Jeżeli będziesz zatrudnić pracowników, to również musisz ustalić im grafik pracy. Oczywiście wielkim minusem prowadzenia własnej działalności są ogromne koszta, które trzeba ponosić już na starcie.

Zobacz też: http://www.kapitalka.pl/ile-jest-w-stanie-zarobic-stomatolog/

Jak wybrać wysokiej jakości sprzęt audiowizualny? Czas na zakupy!

0
audio

Wybór monitora, projektora czy głośników nie zawsze należy do najłatwiejszych.
W niniejszym poradniku dowiesz się, który sklep wyróżnia się interesującą ofertą i na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zakupów. Poznaj kilka wskazówek. 

Wybierz sprawdzony sklep

Dziś z łatwością kupimy wysokiej klasy sprzęt audiowizualny w internecie. To bardzo wygodna metoda, która pozwala nam zamówić produkty bez wychodzenia z domu. Zanim jednak dokonamy wyboru, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kilka bardzo istotnych czynników, którymi powinien charakteryzować się renomowany sklep internetowy.

  • Pozytywne opinie klientów – przed zakupem warto sprawdzić opinie kupujących na temat danego sklepu. Jeśli są pozytywne, możemy spodziewać się, że wysokiej jakości produkty szybko dotrą pod nasze drzwi.
  • Doświadczenie obsługi – na stronie internetowej dobrego sklepu powinna znajdować się opcja kontaktu z profesjonalną obsługą, która pomoże nam wybrać rozwiązania idealnie dostosowane do osobistych preferencji.
  • Szeroka oferta – dobrą praktyką jest wybór sklepu, który oferuje bogaty asortyment artykułów elektronicznych. Warto porównywać poszczególne modele pod kątem specyfikacji technicznej i ocenić, który z nich najlepiej sprawdzi się w naszym domu.

Wymienionymi tu atutami charakteryzuje się sklep AVPoint, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród najbardziej wymagających klientów. I nic dziwnego, gdyż komfort zakupów oraz dostęp do wielu produktów to bardzo istotne elementy.

Wiele możliwości

Asortyment dostępny w sklepie AVPoint jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Klienci mogą wybierać spośród wielu interesujących rozwiązań, które doskonale sprawdzą się w każdym domu. Niesłabnącą popularnością cieszą się wysokiej klasy monitory oraz projektory, jakie ukażą nam obraz pierwszorzędnej jakości. Nie zabraknie również ekranów, które idealnie sprawdzą się na firmowych konferencjach. Ponadto w ofercie nie brakuje profesjonalnego sprzętu audio w postaci głośników, amplitunerów, kolumn, czy też wzmacniaczy. Wszystkie produkty pochodzą od renomowanych producentów, którzy od lat wyznaczają rynkowe trendy. Zdecydowanie warto zapoznać się z pełną ofertą, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Postaw na wsparcie profesjonalistów

Zespół sklepu AVPoint to prawdziwi eksperci, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem podchodzą do swoich obowiązków. Rzetelna wiedza i wieloletnie doświadczenie zaowocowały w najwyższe standardy. Dzięki temu opracowano ofertę, w której znajdziemy kapitalnej jakości modele. Nie ulega wątpliwości, że podczas zakupu sprzętu elektronicznego, warto zaufać specjalistom.

ZOBACZ TEŻ