Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja to działania mające na celu uratowanie firmy przed upadłością. Jej celem jest poprawa płynności finansowej, wydajności oraz efektywności funkcjonowania firmy, a także odbudowa jej stabilnej sytuacji finansowej. Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez dłużnika, czyli firmę, która ma być poddana restrukturyzacji. Z wnioskiem nie warto zwlekać, nawet jeżeli przedsiębiorstwo odczuwa jedynie przejściowe problemy. Dłużnik w restrukturyzacji musi bowiem mieć zdolność do zaspokajania na bieżąco kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli zatem będziemy czekać zbyt długo, może okazać się, że nie jesteśmy już w stanie pokrywać wyżej wskazanych kosztów, co z kolei doprowadzi do odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przed sąd.

Restrukturyzacja firmy wymaga sporządzenia planu. Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych jest zazwyczaj zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego. Warto jednak wiedzieć, jakie elementy powinien zawierać tego rodzaju dokument.

Plan restrukturyzacyjny – jak wygląda?

Plan restrukturyzacyjny musi zawierać informacje istotne dla wierzycieli, określone w art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zalicza się do nich:

  • opis przedsiębiorstwa wraz z informacją o stanie podaży i popytu w branży, w której to przedsiębiorstwo działa;
  • analizę przyczyn trudnej sytuacji finansowej dłużnika;
  • proponowaną strategię prowadzenia firmy;
  • opis planowanych środków restrukturyzacyjnych wraz z opisem związanych z nimi kosztów;
  • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych;
  • informację o możliwościach produkcyjnych firmy;
  • metody i źródła finansowania
  • prognozy zysków oraz strat na następne pięć lat.

Prawidłowe przygotowanie planu restrukturyzacyjnego jest bardzo ważne, ponieważ może ono przekonać wierzycieli do zawarcia układu. Sporządzenie planu wymaga jednak szerokiej wiedzy prawniczej oraz ekonomicznej. W związku z powyższym, jeżeli chcesz przeprowadzić restrukturyzację swojej firmy, skontaktuj się ze specjalistą. Znajdziesz go pod adresem https://www.wojcikdoradztwo.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here