Każdy podatnik, w zależności od wykonywanej działalności, musi rozliczyć się z fiskusem na podstawie właściwej deklaracji PIT. W niniejszym tekście skupiamy się na deklaracji PIT 36 i omawiamy podstawowe kwestie o podatku dochodowym.

 1. PIT-36 – co to jest i kto rozlicza?
 2. Kiedy wybierzesz deklarację PIT 36?
 3. Podatek dochodowy i łączne rozliczenie podatkowe małżonków
 4. Załącznik PIT-ZG i załącznik PIT-B

W tekście omawiamy podstawowe kwestie dotyczące PIT 36 i informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.

PIT-36 – co to jest i kto rozlicza?

PIT 36 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa składana w typowych przypadkach, gdy zleceniobiorca, pracownik, rencista lub emeryt rozlicza swoje jedyne źródła rocznych przychodów. Deklaracja dot. tylko przychodów opodatkowanych wg. skali podatkowej. W przypadku uzyskania wyłącznie przychodów zwolnionych z podatku nie składamy żadnej deklaracji.

Jeśli natomiast uzyskujesz przychody będąc osobą w wieku do 26 roku życia z umowy zlecenie lub umowy o pracę i ich wartość nie przekracza 85.528 zł, to mimo nie płacenia podatku deklarację musisz złożyć. Może to być także PIT-36, jeżeli masz nie tylko przychody z umowy zlecenia lub o pracę, ale również z innego tytułu, z którego samodzielnie opłacasz zaliczki.

A jaki jest termin rozliczenia PIT-36? Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych składają PIT-36 za 2021 rok do 2 maja 2022 roku. Warto dodać, że PIT-36 można dokładnie obliczyć w programie e-pity.

Kiedy wybierzesz deklarację PIT 36?

Deklarację PIT 36 wybieramy, jeśli w roku, za który składamy zeznanie:

 1. prowadziliśmy:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (także wtedy, gdy korzystamy z tzw. kredytu podatkowego albo też jeśli rozliczamy się w jednym z 5 kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy),
  • specjalne działy produkcji rolnej, które są opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. uzyskaliśmy przychody:
  • z tytułu podnajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • ze źródeł krajowych, od których płatnik nie przekazuje Ci informacji o wysokości Twoich dochodów
  • ze źródeł przychodów położonych poza Polską bez pośrednictwa polskich płatników

Podatek dochodowy i łączne rozliczenie podatkowe małżonków

Formularz PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, którzy opodatkowują swoje indywidualnie dochody, jak i łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Składanie łącznie deklaracji jest błędem, gdy na przestrzeni całego roku, za który składamy rozliczenie, małżonkowie nie pozostawali w związku małżeńskim lub między nimi nie było wspólności majątkowej. Tak samo błędem jest złożenie deklaracji łącznie, jeśli chociaż do jednego z nich ma zastosowanie ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy albo podatek tonażowy.

Załącznik PIT-ZG i Załącznik PIT-B

Załącznik PIT-ZG składany jest przez podmioty, które uzyskują w roku podatkowym przychody za granicą. Jest dołączany do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Załącznik należy składać odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeśli przykładowo podatnik uzyskał przychód w różnych krajach, to do każdego kraju stosuje odrębny druk załącznika (2 obce kraje – 2 załączniki, osobno dla każdego z krajów).

Załącznik składa się odrębnie, nawet jeśli rozliczenie jest dokonywane razem z małżonkiem. Warto pamiętać, że jeśli całość przychodów jest zwolniona z opodatkowania na terytorium Polski, a nie uzyskaliśmy w Polsce dodatkowych przychodów, wówczas nie ma obowiązku składać załącznik PIT-ZG i deklaracji podatkowej. Jeśli natomiast na terytorium Polski uzyskaliśmy przychody, które podlegają opodatkowaniu, wtedy deklarację i załącznik musimy złożyć.

W związku z deklarowaniem przychodów kosztów i dochodów oraz strat ze spółki niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem, a także z dochodów z tytułu współwłasności małżonków, składa się załącznik PIT-B.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here