Rosnąca popularność ETF-ów to efekt ich licznych zalet. Co należy wśród nich wymienić? Jak zacząć inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które są notowane na giełdzie. W efekcie wyróżnia je nie tylko wysoka płynność, ale również bieżąca wycena. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że nie są to jedyne aspekty odróżniające ETF-y od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Zdecydowanie najważniejszą kwestią jest bowiem w tym przypadku cel działania. ETF-y nie funkcjonują bowiem w celu uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonania rynku ale starają się wiernie naśladować instrument bazowy, na którym się opierają. Co może nim być? Otóż, możliwości jest naprawdę sporo, ponieważ rolę instrumentu bazowego mogą w tym przypadku pełnić nie tylko indeksy giełdowe, czy koszyki akcji, ale również waluty, czy surowce. Co więcej, istnieją także ETF-y z ekspozycją na kryptowaluty. Jak działają fundusze ETF? Otóż, istotne w tym przypadku jest to, że tworzą je akcje dokładnie tych samych spółek, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego. Powoduje to, że każda jego zmiana wartości przekłada się na identyczną zmianę kursu notowań danego indeksu giełdowego.

Jak zacząć inwestować w ETF-y?

Chcąc kupić ETF należy zdawać sobie sprawę z faktu, że inwestować w tego typu fundusze może praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który można otworzyć u brokera. Podmiot ten jest wówczas pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Istotne w tym przypadku jest to, by wybór brokera był świadomy, ponieważ oferty poszczególnych podmiotów mogą znacznie się różnić. Odmienne są z reguły nie tylko możliwości inwestycyjne, ale również wysokość wysokość pobieranych opłat, które mogą być naliczane z różnych tytułów. Co zatem wziąć pod uwagę przy wyborze brokera? Najważniejsze kwestie zostały opisane w artykule przedstawiającym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Zalety inwestowania w ETF-y

Rosnąca popularność inwestowania w ETF-y jest efektem licznych zalet tego typu funduszy. Poza opisaną w poprzednim akapicie dostępnością należy wymienić wśród nich przede wszystkim:

  • możliwość uzyskania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie – ETF-y to produkty przeznaczone do długoterminowego inwestowania, ponieważ większość indeksów giełdowych w długim terminie rośnie;
  • niskie opłaty za zarządzanie – w przypadku ETF-ów zarządzanie klasyfikowane jest jako pasywne, co przekłada się na zdecydowanie niższe opłaty niż przy tradycyjnych funduszach inwestycyjnych;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych – inwestując w ETF-y analizę portfela wystarczy bowiem przeprowadzać raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestując w ETF-y można osiągnąć wiele różnych korzyści. Nie należy jednak zapominać o ryzyku, które jest nieodzownym elementem tego typu inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here