W związku z specyficznym charakterem gałęzi gospodarczej, jaką jest transport drogowy coraz większe znaczenie wśród firm transportowych mają ubezpieczenia transportowe. Poza oczywiście, zależnością otrzymywania zleceń od firm nadawczych( lub spedycji) od posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, wśród przewoźników nauczonych doświadczeniem rośnie przekonanie o zasadności posiadania takiej polisy. Sama w sobie polisa jednak nie gwarantuje wypłaty odszkodowania w sytuacji uszkodzenia ładunku. Z reguły tanie polisy mają bardzo mały zakres ubezpieczenia, ponieważ regulowane są przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które w bardzo wielu przypadkach wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Chcąc mieć poczucie bezpieczeństwa warto więc wynegocjować z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi  korzystne warunki posiadanej ochrony w prowadzeniu działalności transportowej. Często jednak, negocjacje z każdym z osobna ubezpieczycielem i analiza poszczególnych ofert ubezpieczeniowych potrafi być żmudna i czasochłonna.  W celu oszczędzenia czasu, który w transporcie jest bardzo cennym aspektem warto skorzystać z pomocy brokera transportowego, który profesjonalnie doradzi w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia. Broker transportowy przygotuje przegląd całego rynku ubezpieczeniowego, uwzględniając przede wszystkim indywidualne potrzeby i oczekiwania każdego klienta, zawierające dodatkowe klauzule m.in.:

klauzula postojowa( kradzież na niestrzeżonych parkingach).

Podczas wykonywania usług transportowych przewoźnik zmuszony jest systematycznie  korzystać z parkingów  na terenie całej Europy. W związku z podwyższonym ryzykiem kradzieży podczas postoju, bardzo ważnym aspektem dla  interesu przewoźnika jest wybór odpowiedniego miejsca do bezpiecznego zaparkowania pojazdu.  Niestety nie zawsze jest możliwość zorganizowania postoju na parkingu strzeżonym. W związku z tym kierowcy parkują w bardzo różnych miejscach. Dlatego wybierając oc przewoźnika drogowego , warto zwrócić uwagę na zapis rozszerzający zakres ubezpieczenia o możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi.

klauzula rażącego niedbalstwa.

Na podstawie art. 355 KC , przewoźnik drogowy jako podmiot  zawodowo świadczący usługi przewozowe, zobligowany jest do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu zleconego transportu. W sytuacji powstania szkody firma odpowiada za nieprawidłowe wykonanie  lub brak transportu powierzonego ładunku. Dodatkowo na podstawie przepisów Konwencji CMR po potwierdzeniu, że szkoda powstała w wyniku rażącego niedbalstwa, przewoźnik odpowiada za całkowitą wartość ładunku. Z praktycznego punktu patrzenia, jest to więc bardzo ważny zapis w ubezpieczeniu OCP. Przy analizowaniu powodu powstania każdej zgłoszonej  szkody, ubezpieczyciele bardzo często w pierwszej kolejności powołują się na rażące niedbalstwo jako przyczynę  powstania szkody co uprawnia do odmowy wypłaty świadczenia.

Klauzula podwykonawców:

Obecnie jest coraz więcej firm transportowych, które poza własnym transportem, korzystają także  z firm podwykonawczych. Zdarzają się też tacy przewoźnicy, którzy korzystając z usług podwykonawców, całkowicie zrezygnowali z samodzielnego wykonywania transportu.  Jeżeli taka współpraca  nie została uregulowana prawnie przez zawarcie umowy spedycji, firma pośrednicząca w organizowaniu przewozu formalnie staję się przewoźnikiem umownym. Jednak na podstawie art. 3 Konwencji CMR oraz art. 5 Ustawy prawo przewozowe, nawet  taki przewoźnik całkowicie odpowiada za podmiot gospodarczy, któremu zlecił faktyczne wykonanie usługi przewozowej. Dlatego wychodząc naprzeciwko potrzebom i oczekiwaniom przewoźników chcących zminimalizować ryzyko zawodowe , większość Towarzystw Ubezpieczeniowych przewiduje w swojej ofercie rozszerzenie zakresu polisy OCP o klauzulę podwykonawców.

Klauzula imigrantów: zniszczenie towaru przez imigrantów.

Nie jest tajemnicą, że w związku z trwającym od dłuższego czasu kryzysem emigracyjnym na terenie Europy, coraz częściej dochodzi do nielegalnego wtargnięcia imigrantów ( uchodźców) na samochody ciężarowe przewożące ładunki na arenie międzynarodowej. Oczywiście, poza brakiem poczucia bezpieczeństwa istnieje także  zwiększone ryzyko uszkodzenia towaru przewożonego między granicami państw europejskich. W przypadku przewozu artykułów spożywczych, sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Otóż uszkodzenie tylko części ładunku, wiąże się niestety z koniecznością utylizacji całego towaru, ponieważ obecność osób trzecich na naczepie z żywnością jednoznaczna jest z  ewentualnym zakażeniem przewożonych artykułów spożywczych. Dlatego też przewoźnik regularnie zajmujący się przewozem takich towarów( ale nie tylko), powinien poważnie rozważyć wykupienie  takiego rozszerzenia w  polisie OCP.

Przedstawione wcześniej klauzule oczywiście nie wyczerpują zagadnień zakresu OCP. Transport  niestety jest  taką  dziedziną w której często dochodzi do uszkodzenia ładunku, a  przewoźnik ponosi  odpowiedzialność za powierzony towar od momentu przyjęcia aż do dostarczenia ładunku do odbiorcy. Warto więc  zadbać, aby OCP poza atrakcyjną ceną, miało także korzystne warunki ubezpieczenia.

W przypadku  powstania jakiejkolwiek szkody w towarze, kluczowe znaczenie ma bowiem zakres polisy OCP, od której zależy czy koszty związane z zaistniałą sytuacją pokryje ubezpieczyciel czy przewoźnik drogowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here