Chcesz, aby Twoi pracownicy zyskali więcej motywacji do działania? Pragniesz stworzyć firmę, w której praca stanie się przyjemnością? Zależy Ci na tym, aby członkowie zespołów współpracowali ze sobą, zamiast tkwić w nieustannym konflikcie? Jednym z kluczowych elementów, które pozwolą zrealizować te cele, jest efektywna komunikacja interpersonalna. Zobacz, jak ją zbudować.

Komunikacja interpersonalna w biznesie to, mówiąc najogólniej, umiejętność efektywnego porozumiewania się – i to zarówno wzajemnie między współpracownikami, jak i na linii kierownictwo-zespół. Choć może się wydawać, że nie ma potrzeby budowania przemyślanej strategii komunikacyjnej – wszak każdy z nas wie, w jaki sposób rozmawiać – jest jednym z kluczowych aspektów polityki nowoczesnych firm.

Efektywna komunikacja w firmie, czyli jaka?

To, czy komunikacja interpersonalna prowadzona przez przedsiębiorstwo będzie skuteczna, jest uzależnione od kilku kluczowych czynników. Są to:

  • sposoby przekazywania informacji – efektywna komunikacja jest dwustronna (co oznacza, że pracownik ma również szansę się wypowiedzieć i partycypować w wymianie wiadomości) i realizowana w pozytywny sposób, na partnerskich zasadach, czyli np. bez zbędnej krytyki ad personam i niedomówień,
  • kontekst sytuacyjny – inaczej wygląda wymiana informacji na niewielkim spotkaniu zespołu (wówczas jest to komunikacja bezpośrednia, raczej dyskusja niż monolog), a inaczej na konferencji, na którą zaprasza się kilkuset członków zespołu.

Kto powinien się zajmować organizacją komunikacji interpersonalnej w firmie?

W wielu firmach, zwłaszcza dużych korporacjach, pojawiają się odpowiednie stanowiska odpowiedzialne za kreowanie efektywnej komunikacji interpersonalnej – a więc np. osoby mające kompetencje pozwalające na prowadzenie mediacji w trudnych sytuacjach czy rozwiązywanie powstałych konfliktów. 

„Za dobrą atmosferę w firmie, wynikającą z przejrzystej organizacji komunikacji interpersonalnej, odpowiada przede wszystkim kadra managerska.” – pisze Sebastian Nowak w artykule „Efektywna komunikacja interpersonalna.” Dobry lider zespołu wie, w jaki sposób zarządzać swoimi pracownikami tak, aby nie powstawały między nimi niepotrzebne spięcia oraz aby unikać nieporozumień, niedomówień. Bardzo ważna w tym kontekście jest polityka „otwartych drzwi”, która pozwoli uniknąć problemów komunikacyjnych, a co za tym idzie atmosfery frustracji i braku motywacji do działania.

Jak wspierać rozwój efektywnej komunikacji w firmie poprzez szkolenia?

Szkolenia są jednym z podstawowych sposobów wpływania na budowę otwartej kultury i sprawnej komunikacji w firmie. Szereg szkoleń (zobacz: https://eventis.pl/szkolenia/komunikacja-interpersonalna) pozwala przećwiczyć zespołowi jakie ograniczenia i zakłócenia w komunikacji pojawiają się niemalże każdego dnia, zrozumieć jaki jest ich wpływ na atmosferę pracy i zdobyć wiedzę jak radzić sobie z tego typu sytuacjami. Również szkolenia dotyczące czy to zarządzania zespołem, czy też asertywności oraz prawidłowego udzielania informacji zwrotnych mogą być pomocne w kreowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here