Osoba, która doznała szkody, może ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Odszkodowanie odnosi się zazwyczaj do naprawy w formie wypłaty pieniędzy. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują często różne rozwiązania mające na celu obniżenie wypłaconej kwoty. Istnieją na polskim rynku firmy, które zajmują się uzyskiwaniem dopłat do odszkodowań.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Osoba, która wyrządziła szkodę, ma obowiązek naprawienia jej skutków. Można mówić o rekompensacie pieniężnej lub innym sposobie naprawienia szkody. Obowiązkiem poszkodowanego jest zgłoszenie szkody i wykazanie jej rozmiaru. Większość szkód jest pokrywana z OC sprawcy. Sprawę analizuje więc towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy.

Jakie wyróżniamy odszkodowania?

Istnieją różne rodzaje odszkodowań:

  • OC – towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje wtedy obowiązek naprawienia powstałej szkody
  • autocasco – rozliczamy najczęściej szkodę całkowitą lub kradzież auta
  • bankowe – są wypłacane za udzielenie nieprawidłowych informacji lub działaniu na szkodę klienta.

Czym jest dopłata do odszkodowania?

W wielu przypadkach osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy, że przysługuje im wyższe odszkodowanie. Nieświadomi swoich praw zgadzają się na zaniżone odszkodowania, co bardzo cieszy firmy ubezpieczeniowe. Wielu poszkodowanych po wypadku jest zajętych swoim zdrowiem i nie mają siły ani czasu na zajmowanie się formalnościami związanymi ze szkodą. Dopłata do odszkodowań pozwoli zrekompensować poniesione szkody oraz rozwiązać problemy zdrowotne lub naprawę samochodu. Najlepiej skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która ma doświadczenie w różnych rodzajach spraw. Pomoc będzie wówczas udzielona kompleksowo w jednym miejscu. Specjaliści pomogą klientowi na każdym etapie postępowania, a nawet mogą go reprezentować przed sądem.

Jak wygląda współpraca z kancelarią odszkodowawczą?

Doświadczony pracownik kancelarii odszkodowawczej dokona ponownej analizy szkody. Dopyta również klienta o dodatkowe szczegóły dotyczące zdarzenia. Pomoże także w zebraniu dokładnej i kompletnej dokumentacji, która może wpłynąć na zmianę decyzji. Pracownik kancelarii będzie również w stanie określić jak wysokie odszkodowanie należy się klientowi. Z firmą można podpisać pełnomocnictwo, które obowiązuje zarówno przed towarzystwem ubezpieczeniowym, jak i przed sądem. Nasz pełnomocnik zajmie się prowadzeniem negocjacji z TU oraz innymi podmiotami. Bogate doświadczenie będzie oznaczało znajomość trików stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Pełnomocnik będzie również wiedział jakie dokumenty dołączyć do wniosku i upomni się o wszystkie świadczenia, które nalezą się klientowi.

Doświadczoną firmą na rynku dopłat do odszkodowań jest Mura Investment. Firmę tworzą osoby współpracujące wcześniej z firmami ubezpieczeniowymi oraz prawnicy. Pracownicy kancelarii mogą reprezentować klienta na każdym etapie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here