PIT-28 jest z założenia zeznaniem podatkowym dotyczącym wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za okres jednego roku. Kieruje się on konkretnymi zasadami oraz posiada własny, dość wczesny termin złożenia (na początku kolejnego roku podatkowego). Dlatego już pod koniec roku podatkowego, warto przybliżyć najważniejsze zasady kreujące tę deklarację.

Kto składa PIT-28

Katalog podmiotów zobowiązanych do złożenia PIT-28 określa Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z jej aktualnym brzmieniem, osobami składającymi PIT-28 są osoby fizyczne osiągające przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że objęcie przychodów ryczałtem nie następuje „automatycznie”. Oznacza to, że w większości przypadków, aby tak opodatkowywać przychody, podatnik będzie musiał wcześniej złożyć odpowiednią deklarację do organów podatkowych.

PIT-28 A – ważna różnica litery

Jednym z dodatkowych dokumentów jest PIT-28A, który często mylony jest z PIT-28. PIT-28 A może być załącznikiem do deklaracji podatkowej. Formularz składa się wtedy obok zeznania PIT-28.  Jest on informacją o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu,  dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. W każdym wypadku podatnik powinien sprawdzić więc czy w terminie do złożenia PIT-28,  nie ma obowiązku złożenia (poza deklaracją podatkową PIT-28) załącznika PIT-28A. Częstym błędem podatnik jest bowiem nie składanie tego dokumentu, pomimo takiego obowiązku. PIT-28A nie może być stosowany przez spółki.

Termin złożenia PIT-28

Do kiedy PIT-28 należy złozyć? Deklaracja PIT-28 jest jedną z pierwszych składanych w nowym roku podatkowym, za cały poprzedni rok podatkowy. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik powinien złożyć zeznanie według ustalonego wzoru, w terminie maksymalnym do 31 stycznia następnego roku. W tym miejscu warto przypomnieć, że PIT-28 można składać obecnie generalnie w dwóch formach. Po pierwsze w sposób tradycyjny, czyli papierowo w urzędzie lub podpisany i wysłany za pośrednictwem listu poleconego Pocztą Polską. Można również deklarację wypełnić i złożyć w sposób elektroniczny – czyli e-PITy, przy pomocy oficjalnych aplikacji Ministerstwa Finansów lub pracując na oprogramowaniu komercyjnym do wypełniania PIT.

Podsumowanie i rekomendacje

Już na początku roku warto pamiętać, że termin złożenia PIT-28 został wyznaczony tylko do końca stycznia, w przypadku jeżeli taka forma rozliczenia została zadeklarowana za poprzedni okres podatkowy. Jeżeli podatnik chce kontynuować taką formę rozliczeń, nie musi składać do organów podatkowych dodatkowych oświadczeń, czy deklaracji. Wybrany rodzaj rozliczenia zostanie przedłużony automatycznie na kolejny rok (nie ma konieczności składania wyboru co rok).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here