Wejście ustawy o jawności życia publicznego nakłada nowe obowiązki na wiele grup. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest ochrona przed korupcją i zmniejszenie liczby urzędników oraz przedsiębiorców, którzy stosują nieuczciwe praktyki. Szkolenia antykorupcyjne przybliżają różne zagadnienia związane z wprowadzeniem ustawy.

  1. Jakie obowiązki wynikają z ustawy o jawności życia publicznego?
  2. Szkolenia antykorupcyjne wyjaśniają wątpliwości

Szkolenie compliance wyjaśniają, jakie zmiany czekają przedsiębiorców wraz z wejściem nowych przepisów w życie. Niedostosowanie się do zmian w prawie wiąże się z poważnymi konsekwencjami, dlatego dzięki uczestnictwu w szkoleniu, przedsiębiorca zmniejsza ryzyko, że jego firma zostanie oskarżona o korupcję.

Jakie obowiązki wynikają z ustawy o jawności życia publicznego?

Wraz z wejściem ustawy zmienią się zasady dostępu do informacji publicznej, dlatego przedsiębiorcy będą zobowiązani między innymi do prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych na kwoty od 2 tysięcy złotych. Ponadto obowiązek składania oświadczeń majątkowych będzie dotyczył nawet 1 500 000 osób w całym kraju. Kluczowe znaczenie mają jednak obowiązki, które zostaną nałożone na przedsiębiorców, w tym tych, którzy działają w sektorze prywatnym. To właśnie do nich kierowane jest compliance szkolenie antykorupcyjne. Udział w nim powinni wziąć przede wszystkim właściciele podmiotów, które zaliczają się do grupy średnich i dużych przedsiębiorstw (około 20 tysięcy firm w całym kraju).

Szkolenia antykorupcyjne wyjaśniają wątpliwości

Dzięki szkoleniom antykorupcyjnym, wszyscy uczestnicy zyskają odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych z ustawą. Jej celem jest ograniczenie korupcji w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach, a także wdrożenie szeregu zmian, które pozwolą na szybsze wykrywanie przestępstwa. W trakcie szkolenia antykorupcyjnego przedsiębiorcy dowiedzą się między innymi, jak stworzyć system przeciwdziałania i reagowania na naganne praktyki. W firmach pojawi się kodeks antykorupcyjny, a także wykaz procedur związanych z otrzymywanie prezentów – szkolenia antykorupcyjne wyjaśniają obie kwestie.

Jeżeli przedsiębiorca nie wywiążę się z nałożonych na niego obowiązków w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, zostanie ukarany. Karana będzie również pozorność procedur, polegająca na ich rzekomym stosowaniu. Nałożone sankcje mogą być oparte zarówno o przepisy ustawy, jak i o Kodeks karny – nałożona kara wyniesie nawet do 10 milionów złotych. Tak wysoka kara może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa, dlatego wskazane jest przeszkolenie wszystkich narażonych na korupcję osób w firmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here