Ustawodawca przewidział sankcje w przypadku jeżeli dokonana zostanie płatność na kwotę powyżej 15 000 złotych na rachunek inny niż w wykazie Białej Listy podatników VAT. Podatnik jest narażony na poniesienie negatywnych konsekwencji. Mogą one objąć brak możliwości zaliczenia płatności do kosztów uzyskania przychodu danej kwoty (lub części kwoty) wpłaconej na rachunek inny niż ten podany w ramach wykazu białej listy podatników VAT. Ponadto podatnik zmierzy się również z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wraz z kontrahentem, jeżeli nie opłaci on należnego podatku VAT od danej transakcji. Jak więc prawidłowo wykorzystywać Białą Listę podatników VAT? Jak radzić sobie z ewentualnymi błędami i problemami? Czy można uniknąć sankcji?

Możliwość uniknięcia sankcji?

W przypadku jeżeli podatnik zapłacił kwotę powyżej 15 tysięcy złotych na rachunek inny niż podany w ramach wykazu Biała lista podatników VAT może jeszcze uniknąć sankcji. W tym celu w terminie maksymalnym 7 dni od dokonania przelewu na nieprawidłowy numer rachunku powinien zawiadomić o tym odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. W tym miejscu właściwym będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, który dokonał nieprawidłowej zapłaty należności. Uwaga w trakcie obowiązywania stanu epidemii COVID – 19 termin ten został przedłużony do 14 dni, należy jednak weryfikować aktualne regulacje prawne związane z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Brak podatnika na białej liście podatników VAT

Brak podatnika na białej liście podatników VAT

Jednym z możliwych problemów jest całkowity brak podmiotu w wykazie Biała Lista Podatników VAT. W takim wypadku jeżeli sytuacja dotyczy kontrahenta, dla którego trzeba dokonać przelewu ponad 15 tysięcy złotych należy wyjaśnić sytuację. Przede wszystkim skontaktować się z kontrahentem – możliwe, że na fakturze pojawił się błąd w rachunku bankowym. Jeżeli nie to powinien on wyjaśnić błędy (brak) z odpowiedni organami.

Z drugiej strony jeżeli jednak brak dotyczy firmy podatnika powinien on sprawdzić czy prawidłowo zgłosił rachunek bankowy do urzędu skarbowego lub CEIDG. W przypadku jeżeli tak sytuację zweryfikować sytuację również w swoim banku. Z zasady bank powinien przekazać numer rachunku bankowego do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej automatycznie. Jednak jeżeli kontro firmowe zgłoszone do CEIDG lub urzędu skarbowego nie jest widoczne w wykazie podatników VAT to należy to również sprawdzić w banku.

Jak dodać rachunek do wykazu?

W calu realizacji płatności powyżej 15 tysięcy złotych i zapewnienia swoim kontrahentom  i klientom bezpieczeństwa należy zapewnić, zęby dodać numer bankowy do Białej listy podatników VAT. W przypadku jeżeli firma jest zarejestrowana w ramach rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dokonać zmiany danych we wpisie w CEIDG. Wniosek można złożyć elektronicznie. Nie ma przeszkód aby dodać więcej niż jeden rachunek do białej listy, jeżeli podatnik chce korzystać w kilku rachunków może się to okazać nawet konieczne. W przypadku spółek zarejestrowanych w ramach rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednie numery rachunków bankowych firmy powinny zostać zgłoszone w urzędzie skarbowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here