Coraz częściej prawnicy wychodzą na przeciw klientowi. Kryje się za tym również pomoc prawna dla osób, których po prostu nie stać na prawnika. W Internecie jest mnóstwo ogłoszeń prawników, którzy świadczą porady prawne online. Wielu prawników/ aplikantów, a także studentów prawa zajmuje się darmowe porady prawne. Należy wytłumaczyć, czym są „darmowe porady prawne”.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje głównie poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach. Sytuacje te reguluje wprost ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej. Istotą tego typu porady jest przekazanie osobie uprawnionej informacji o treści obecnie obowiązujących przepisów prawa, ich stosowaniu i interpretacji w kontekście sytuacji faktycznej przedstawionej przez tę osobę. To nie koniec. Następną częścią darmowe porady prawne prawnej jest wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, przy czym problem prawny może być problemem zaistniałym albo potencjalnym, np., który nastąpi na skutek dokonania określonej czynności prawnej.

Należy podkreślić, że przedstawienie sposobu rozwiązania problemu prawnego jest w dużej mierze uzależnione od przedstawionego stanu faktycznego oraz ew. dokumentów przez beneficjenta nieodpłatnej pomocy prawnej, czy też dziedziny prawa, której ten problem dotyczy. Przykładowo, może to być sugestia, aby beneficjent nieodpłatnej pomocy prawnej złożył podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego czy też złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, albo żeby zawarł umowę cywilnoprawną z innym podmiotem.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą prawną, a nie masz pieniędzy na prawnika, możesz skorzystać z darmowe porady prawne. Możesz uzyskać pomoc nie wychodząc z domu. Wystarczy wpisać w przeglądarkę internetową hasło: „porady prawne online”, a wyświetli Ci się lista portali lub podmiotów, które się tym zajmują. Otrzymanie pomocy prawnej jest współcześnie dużo łatwiejsze nić kiedyś.

darmowe porady prawne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here