Rosnące ceny surowców, energii elektrycznej i cieplnej, a także wody skłaniają przedsiębiorstwa produkcyjne do poszukiwania oszczędności. Jedną z metod jest radykalne obniżenie zużycia wody w procesach technologicznych, które jest możliwe za sprawą jej oczyszczania w obiegu zamkniętym. Współczesne metody oczyszczania pozwalają na obniżenie zużycia wody o 95%. Skuteczna filtracja jest możliwa także w przypadku szczególnie niebezpiecznych dla środowiska ścieków galwanicznych.

Dlaczego ścieki galwaniczne są niebezpieczne dla środowiska?

Galwanizacja to proces polegający na elektrolitycznym osadzaniu metali na powierzchni innych materiałów metalowych lub niemetalowych. Celem jest uzyskanie powłoki, zapewniającej ochronę przed korozją czy uszkodzeniem lub tworzonej ze względów estetycznych. Powłoki galwaniczne można uzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich jest zanurzenie wyrobu w roztworze soli metalu i wykorzystanie elektrod. Proces generuje ścieki niebezpieczne dla środowiska – zawierające duże ilości metali ciężkich oraz cyjanków. Stanowią one duże zagrożenie dla wszelkich żywych organizmów. Galwanizacja wymaga zatem stosowania zaawansowanych maszyn filtrujących, które zapobiegają przedostawaniu się metali do gleby. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie zamkniętego obiegu wody.

Uzdatnianie i demineralizacja wody w przemyśle galwanicznym

Firmy zajmujące się produkcją systemów filtrujących ścieki galwaniczne powinny korzystać ze złóż najwyższej jakości, zawierających np. żywice jonowymienne Purolite lub Amberlite. Takie złoża stosowane są przez firmę proeko – https://proekojp.pl/galwanizernie/oczyszczanie-sciekow-w-obiegu-zamknietym/. Stabilny system filtracyjny proeko zawiera także kolumny dejonizacyjne wzmacniane włóknem szklanym, które podwyższa ich odporność na wysokie ciśnienie.

Zastosowana technologia oczyszczania pozwala na odzyskanie zawartych w ściekach związków chemicznych. Możliwa jest skuteczna filtracja zarówno ścieków kwaśnych, jak i chromowych, cynkowych alkaicznych czy cyjankowych. W zależności od technologii stosowanej w konkretnym procesie galwanizacyjnym, stosuje się kilka rodzajów złóż jonowymiennych. Elementem systemu są także konduktometr progowy do pomiaru jakości wody oraz pompa, umożliwiająca poprowadzenie obiegu zamkniętego. Finalne oczyszczenie ścieków następuje przy wykorzystaniu specjalistycznych filtrów do usuwania metali ciężkich.

Warunkiem poprawnego działania systemu jest regularne przeprowadzanie procesu jego regeneracji. Interwały czasowe są tu zależne od rozmiarów instalacji, głównie od objętości kąpieli galwanicznej.

Korzyścią z zastosowania systemu oczyszczania w obiegu zamkniętym jest – poza znaczną redukcją zużycia wody (do 95%) oraz likwidacją ścieków, także poprawa jakości produktów, wynikająca z wykorzystania w procesie wody zdemineralizowanej zamiast zwykłej wody wodociągowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat filtracji oraz ograniczania zużycia wody w procesach produkcyjnych, przejdź na stronę: https://proekojp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here