Systemy SCADA to nie tylko nowe możliwości w kontekście zarządzania procesem produkcyjnym. To również zupełnie inna filozofia kierowania produkcją, pozyskiwania danych związanych z nią, a także wykorzystywania ich do wprowadzenia bieżących poprawek.

Filozofia SCADA

Narzędzia SCADA to – w pewnym uproszczeniu – oprogramowanie, które wpisuje się w strategię narzędzi MES (Manufacturing Execution Systems). Dzięki nim użytkownik uzyskuje pełną kontrolę nad systemem produkcji i może – w czasie rzeczywistym – otrzymywać dane dotyczące parametrów pracy urządzeń. Mało tego! Dane te przedstawione są w formie zwizualizowanej, a to oznacza ich lepszą czytelność i możliwość ich łatwiejszego interpretowania.

Co jeszcze może SCADA?

Ograniczenie możliwości systemu SCADA wyłącznie do graficznej interpretacji danych produkcyjnych byłoby poważnym nadużyciem. Dlatego jego możliwości odnoszą się m.in. również do:

  • archiwizacji danych rejestrowanych w toku produkcji,
  • udostępniania tychże danych za pośrednictwem Internetu,
  • poprawy standardu bezpieczeństwa przechowywanych danych,
  • zarządzania alarmami, których pojawienie się dotyczy różnych aspektów procesu produkcyjnego,
  • pełnienia roli interfejsu dla systemów MES.

SCADA a system produkcyjny

Możliwości jakie oferują systemy SCADA można przeanalizować np. w kontekście branży produkcyjnej. Ich rolą jest zaimplementowanie do systemów produkcji wielu zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym proces produkcji staje się jeszcze bardziej opłacalny i jest lepiej dostosowany pod kątem najbardziej wymagających klientów. Przykładem implementacji rozwiązań SCADA jest np. system zarządzania jakością, który – na podstawie określonych procedur – jasno określa sposób przeprowadzenia kontroli. W ramach SCADA można też nadzorować wdrażanie i przestrzeganie procedur HACCP, a także optymalizować (bilansować) media. Systemy SCADA są też niezbędne w kontekście wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań, które są tożsame tylko dla określonej specjalności lub wybranej branży.

Skutki wprowadzenia SCADA

Nowoczesne systemy SCADA pozwalają znacznie zwiększyć możliwości i wydajność produkcji, a także na bieżąco nadzorować jej przebieg. Skutkiem ich integracji w firmie jest daleko idąca automatyzacja procesu i rozbudowany system raportowania. Ostatecznie wdrożenie systemów SCAD pozwala na lepsze zarządzanie informacją i szybsze przekazywanie danych pomiędzy różnymi działami firmy.

Reasumując, system SCADA – choć występuje w wielu różnych konfiguracjach – sprowadza się tak naprawdę do kompleksowej poprawy zarządzania przedsiębiorstwem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here