Kiedy niezbędne jest wsparcie adwokata?

0
5716

W sprawach sądowych powód i pozwany nie zawsze muszą korzystać z pomocy adwokatów, czyli fachowych pełnomocników. Mogą występować samodzielnie, we własnym imieniu i przed sądem dochodzić swoich praw. Jednak są też sytuacje, w których wsparcie adwokata okazuje się nie tylko przydatne, ale i niezbędne.

Postępowanie przed Sądem Najwyższym

Art. 87 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że adwokat jest niezbędny przy postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Obowiązuje wówczas zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Jeśli strona chce wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, obligatoryjnie musi skorzystać z usług wybranego adwokata, który przygotuje skargę kasacyjną i podpisze ją. Sąd najwyższy będzie musiał się z nią zapoznać.

Podobnie jest w przypadku skargi konstytucyjnej, która również musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata, co nazywane jest przymusem adwokackim. Obejmuje on niewiele spraw, dlatego w większości postępowań strony mogą występować samodzielnie. Jedynie adwokat musi pojawić się w postępowaniach przed sądami najwyższej instancji, tj. przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Adwokat ułatwia prowadzenie spraw

Pomoc doświadczonego adwokata dla stron – bez względu na to, czy pozywają, czy też same są pozywane lub oskarżane, okazuje się często nieoceniona. Adwokat może reprezentować interesy klientów we wszystkich rodzajach spraw sądowych, tj. w sprawach, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, komunikacyjnych, gospodarczych, jak i sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Obsługa prawna przydaje się w skomplikowanych sprawach, aby skutecznie bronić swoich interesów przed sądem. Kancelaria prawna tworzona przez adwokatów z doświadczeniem ułatwi przeprowadzenie postępowania, wniesienie odpowiednich dowodów i pisanie odpowiednich pism do sądu czy prokuratury.

Z usług prawników najczęściej korzystają firmy, w ramach stałej współpracy lub doraźnie. W ten sposób przedsiębiorcy mogą zadbać o swoje interesy i o prowadzenie działalności ściśle zgodnie z istniejącymi przepisami.

Wsparcie doświadczonego adwokata pozwala na przerzucenie odpowiedzialności za kwestie formalne związane z występowaniem do sądu z określonymi wnioskami i pozwami, albo w związku z pozwaniem danej osoby bądź podmiotu do sądu. Profesjonalista u boku strony w sądzie może przeważyć o wygranej, ponieważ zna wszelkie przepisy, które mogą go do niej przybliżyć, w przeciwieństwie do osoby, która nie miała do czynienia z kodeksami i aktami prawnymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here