Ewidencjonowanie transakcji przy pomocy kasy fiskalnej staje się koniecznością dla wielu przedsiębiorców. Grupa operacji, które będę musiały być rejestrowane za jej pośrednictwem staje się coraz większa. Działania ukierunkowane są tak, aby w przyszłości przestały obowiązywać jakiekolwiek zwolnienia z konieczności posiadania kas.

Zmiany te mają być jednak wprowadzane stopniowo, aby nie wprowadzać zbytniego chaosu. Kto jest zwolniony z prowadzenia kasy fiskalnej? Jakie transakcje muszą być ewidencjonowany na kasie?

Kasa fiskalna – kto nie musi jej mieć?

Prowadzenie rejestru transakcji przy pomocy kasy fiskalnej nie jest wymagane we wszystkich przypadkach. Z obowiązku ewidencjonowania zwolnione są jednak tylko określone czynności. Takim przypadkiem jest podatnik, który swoje przychody osiąga ze sprzedaży dla osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej działalność gospodarczej. Są to tak zwane czynności zwolnione.

Innym przypadkiem będzie, gdy w grę będą wchodzić zarówno czynności zwolnione, jak i te, które z obowiązku ewidencjonowania nie są zwolnione. Kasa fiskalna wtedy nie będzie wymagana pod warunkiem, że udział obrotów z czynności zwolnionych w obrotach ogólnych nie będzie wyższy niż 80% przychodów z zeszłego roku.

Co należy rejestrować na kasach fiskalnych?

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów zostały jasno określone czynności, które muszą być rejestrowane. A co za tym idzie, wymagane bezwzględnie jest posiadanie kasy.

Do takich sprzedaży zaliczyć można dostawy i usługi:

  • gazu płynnego
  • zapisanych i niezapisanych nośników danych analogicznych
  • wyrobów tytoniowych
  • części silników
  • przyczep i naczep, kontenerów
  • przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej
  • przeglądów samochodów
  • doradztwa podatkowego

Oczywiście tych przykładów jest znacznie więcej. Wszystkie znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Kiedy powinna zostać zainstalowana kasa?

Kasa powinna zostać zainstalowana, zanim zostanie jeszcze dokonana pierwsza sprzedaż. Od 2018 roku obowiązuje przepis jasno mówiący o tym, że przedsiębiorcy, którzy stracili prawo do zwolnienia z obowiązku rejestrowania czynności na kasie fiskalnej, mają obowiązek ewidencjonowania jej w momencie sprzedaży usługi.

W takim przypadku nie będzie miał zastosowania dwumiesięczny okres wyczekiwania. Wynika z tego, że kasa fiskalna musi być zainstalowana w momencie sprzedaży usługi, która zgodnie z rozporządzeniem powinna być ewidencjonowana.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wszystko-o-kasach-fiskalnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here