Zapotrzebowanie na techników BHP na rynku pracy jest bardzo duże, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek szkolić swoich pracowników. Jak zostać technikiem BHP? Jakie zagadnienia obejmują kursy i szkolenia BHP?

Szkolenie BHP pracownika nie powinno być tylko zwykłą formalnością wynikającą z przepisów prawa. Powinno stanowić ważny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. W zakładzie pracy szkolenia BHP prowadzi sam pracodawca, osoba przez niego wyznaczona lub specjalista zewnętrzny – często właśnie technik BHP. Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawcy, pracownicy służby BHP, instruktorzy i wykładowcy mogą być szkoleni w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Kurs technika BHP z elementami oceny ryzyka zawodowego

Aby zostać technikiem BHP, należy ukończyć odpowiedni kurs. Nauka w szkole policealnej BHP trwa 1,5 roku i odbywa się w trybie zaocznym. Po zakończeniu nauki uczestnik zdobywa kwalifikację Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01). Otrzymuje świadectwo zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty szkoły: Klasyfikacja i identyfikacja źródeł zagrożeń w środowisku pracy oraz dobór środków ochrony indywidualnej. Aby uzyskać tytuł technika BHP, należy zdać egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Program nauczania obejmuje zagadnienia takie jak: ergonomia w procesie pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, podstawy prawa pracy, podstawy przedsiębiorczości, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zagrożenia w środowisku pracy, postawy techniki, obiekty techniczne, maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne), badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy, ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc i ochrona środowiska, świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy.

Nauka w szkole policealnej BHP jest darmowa pod warunkiem zachowania 50% frekwencji na zajęciach. W sytuacji, gdy obecność na zajęciach w danym miesiącu jest niższa, słuchacz ponosi opłatę w wysokości 49 zł.

Więcej na temat kursu technik BHP można przeczytać na stronie szkoły: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy–technik-bhp-.

Inne kursy i szkolenia BHP

Istnieje także możliwość ukończenia kursów i szkoleń BHP w formie e-learningu. Kształcenie online jest bardzo popularne, tym bardziej w dobie pandemii. Dzięki temu można uzyskać niezbędne kwalifikacje bez wychodzenia z domu.

Możliwa ścieżka kariery technika BHP

Dla technika BHP możliwy jest także dalszy rozwój zawodowy – może on zostać pracownikiem służby BHP. Jakie kwalifikacje muszą posiadać inspektorzy, starsi inspektorzy, specjaliści i główni specjaliści ds. BHP?

Inspektor ds. BHP musi mieć wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż zawodowy lub zawód technika BHP albo wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż zawodowy. Starszy inspektor ds. BHP – wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż zawodowy lub zawód technika BHP i co najmniej 3-letni staż zawodowy albo wykształcenie średnie i co najmniej 6-letni staż zawodowy. Specjalista ds. BHP – wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe z zakresu BHP albo wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP, albo zawód technika BHP i co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP. Główny specjalista ds. BHP – wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie BHP lub
wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie BHP.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here