Obserwując sytuację na rynku mieszkaniowym nie trudno o wrażenie rozbudowy miast i powstawania coraz to większej ilości nowych osiedli. Czy jednak rzeczywiście jest aż tak duże zainteresowanie mieszkaniami i zapotrzebowanie na własnościowe mieszkania w Polsce?

Prognozy dotyczące zapotrzebowania na nowe mieszkania

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych lat rynek mieszkaniowy w Polsce pozostanie stabilny, a następnie będzie się powoli poprawiał. Restrykcyjne standardy udzielania kredytów hipotecznych, prawdopodobnie nadal będą ograniczać popyt ze strony osób kupujących mieszkanie po raz pierwszy oraz z grup o niższych dochodach. Jednak wraz ze wzrostem liczby ludności i poprawą warunków ekonomicznych, popyt ze strony inwestorów prawdopodobnie również wzrośnie. Niestety osoby należące do grupy mniej zarabiających mają mniejsze możliwości zakupu nieruchomości niż osoby o wyższych dochodach i większych oszczędnościach. Poprawiająca się gospodarka i rosnące dochody prawdopodobnie zwiększą również popyt ze strony osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie, którym podwyższy się standard życia. Analizując te prognozy deweloper Omegabuildings przygotował atrakcyjną ofertę dla osób pragnących zamieszkać na swoim. Oferta znajduje się na stronie Mieszkania Smolec.

Perspektywy dla polskiego rynku mieszkaniowego

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat polski rynek mieszkaniowy pozostanie stosunkowo stabilny. Rynek mieszkaniowy wykazał pewną poprawę w ostatnich latach, ale wyzwania pozostają, zarówno w zakresie podaży, jak i popytu. Rząd dokonuje obecnie przeglądu przepisów dotyczących rynku mieszkaniowego i proponuje ułatwienie uzyskania kredytów hipotecznych przez osoby kupujące po raz pierwszy, co mogłoby w związku z tym pobudzić popyt. Patrząc w przyszłość, przewiduje się, że gospodarka będzie się stopniowo poprawiać, a rosnące dochody i rosnąca populacja mają wspierać popyt na mieszkania. Jednak rosnące stopy procentowe i zacieśniający się rynek kredytów hipotecznych mogą również stanowić ograniczenie, zwłaszcza dla osób kupujących mieszkanie po raz pierwszy.

Ryzyko polskiego rynku mieszkaniowego

Niektóre z czynników, które powinny wspierać polski rynek mieszkaniowy, mogą również działać jako główne źródło ryzyka. Wzrost stóp procentowych mógłby stłumić popyt na mieszkania, a wzrost stopy bezrobocia mógłby zmniejszyć dochody potencjalnych nabywców domów. Dodatkowo, zmiany regulacyjne, z których część jest obecnie rozważana przez rząd, mogłyby również mieć znaczący wpływ na rynek mieszkaniowy. Z tego właśnie względu niektórzy z obawą patrzą w przyszłość i zastanawiają się, czy sytuacja gospodarcza pozwoli im się usamodzielnić. Zanim dojdzie do możliwości zakupu swojego mieszkania, próbują samodzielnego życia na wynajmowanym mieszkaniu. Tego typu osoby czekają, aż otworzą się przed nimi możliwości zaciągnięcia kredytu. Deweloper Kimorent przeanalizował sytuację rynkową i żeby ułatwić młodym osobom usamodzielnienie się, to proponuje im mieszkania na wynajem na korzystnych warunkach i w atrakcyjnej cenie.

Co wpływa na podaż mieszkań w Polsce

Oczekuje się, że w najbliższych latach podaż nowych domów i mieszkań będzie stopniowo wzrastać, w miarę uzyskiwania pozwoleń na budowę i kończenia nowych inwestycji. Jednak specjaliści przewidują, że na razie tempo budowy nowych domów pozostanie stosunkowo powolne, ponieważ opóźnienia w inwestycjach sektora publicznego prawdopodobnie ograniczą ilość podejmowanych nowych inwestycji. Kolejnym powodem, że podaż nowych domów i mieszkań jest ograniczana jest niedostatek gruntów. Rząd dokonuje obecnie przeglądu przepisów dotyczących planowania przestrzennego i nabywania gruntów, a także planuje utworzenie nowej agencji do spraw zarządzania gruntami w celu usprawnienia tego procesu. Z tego względu, że proces nabywania gruntów jest obecnie opóźniony, może to zniechęcać potencjalnych deweloperów do rozpoczynania nowych projektów mieszkaniowych. Inną przeszkodą, która stanęła przed deweloperami jest nagły wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług świadczonych przez firmy budowlane, z którymi deweloperzy nawiązują współpracę. Niedostępność albo trudna dostępność niektórych produktów sprawia, że ceny wzrastają kilkakrotnie. W następstwie wymusza to konieczność wystawienia wyższej ceny za mieszkanie, które jest na sprzedaż. Wyższa cena powoduje mniejszą ilość sprzedanych mieszkań, a to z kolei zamraża pieniądze, które mogłyby być wykorzystane na kolejne inwestycje budowy nowych osiedli.

Wiele młodych osób chciałoby się usamodzielnić i zamieszkać we własnym mieszkaniu. Niestety, nie każdemu sytuacja finansowa na to pozwala. Trudny dostęp do kredytu i niepewna sytuacja powoduje, że niektórzy muszą wstrzymać się z zakupem własnościowego mieszkania, korzystają jednak z możliwości wynajmu. Daje to namiastkę poczucia bycia na swoim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here