Zarządzanie projektami w IT – ze względu na gwałtowny rozwój technologii i duże zapotrzebowanie na oprogramowanie – wymaga coraz częściej odchodzenia od modelu kaskadowego (Waterfall) na rzecz zarządzania zwinnego. Najpopularniejszą metodyką pracy Agile jest Scrum, a najważniejszą osobą wspierającą zespół w realizacji pracy zwinnej – Scrum Master. Osoby, które chcą nauczyć się prowadzić projekt według metodyki Scrum mogą wziąć udział w warsztacie organizowanym przez Academy of Business.

Kaskadowe zarządzanie projektami vs. zarządzanie zwinne

Waterfall, czyli kaskadowe zarządzanie projektami, nadal świetnie sprawdza się w przypadku dużych i skomplikowanych procesów, gdzie ustrukturyzowanie całego projektu i regularny audyt na poszczególnych etapach jego realizacji pozwala na dostarczenie oprogramowania w wyznaczonym czasie. Coraz częściej jednak wygrywa paradygmat filozofii Agile – czyli stawianie na elastyczność i transparentność, bez dokładnego planowania przebiegu projektu na samym początku. W przypadku projektów zarządzanych w ten sposób proces jest podzielony na krótkie etapy, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie – w zależności od potrzeb – częstych korekt i zmian. Zespoły pracujące w ten sposób samodzielnie decydują, jak wykonują swoją pracę, jaki jest ich priorytet, a także jak testują oprogramowanie, nad którym pracują.

Scrum Master – jaka jest jego rola?

Jednym ze sposobów realizacji metodyki pracy Agile jest Scrum. Najważniejszą rolę pełni Scrum Master, który wspiera zespół w realizacji pracy zwinnej. Z racji tego, że zespoły pracujące według metodyki Scrum są w ogromnym stopniu samodzielne, Scrum Master ma raczej pomagać zespołowi w znalezieniu najlepszych rozwiązań, ale jednocześnie – nie narzucając ich. Rolą osoby na tym stanowisku jest wspieranie zespołu i stwarzanie im jak najlepszych warunków do pracy, a także rozwiązywanie problemów, które blokują zespół w sprawnym realizowaniu zadań. Scrum Masterzy to zatem osoby pełniące niezwykle istotną rolę – aktywnie wspomagają pracę zespołu nad projektem jednocześnie pozostawiając im swobodę co do kolejności zadań czy sposobu ich realizacji. Dzięki temu zespół może skupić się na tym, co potrafi najlepiej – mając jednocześnie świadomość, że w razie wystąpienia problemów Scrum Master zrobi wszystko, by pomóc je rozwiązać.

Jakie umiejętności powinien posiadać Scrum Master?

Należy pamiętać, że celem Scrum Mastera jest przede wszystkim wdrożenie Scruma. To on jest odpowiedzialny za dostosowanie Scruma – mając na względzie zarówno samą istotę Scruma jak i sposób funkcjonowania organizacji, w której pracuje. Oprócz tego Scrum Master identyfikuje najczęściej nie tylko potrzeby swojego zespołu, ale również – klientów i wspomnianej organizacji.

Scrum Mastera często określa się mianem przywódcy służebnego – czyli z jednej strony takiego, który ma cechy przywódcze i prowadzi swój zespół we właściwym kierunku, a z drugiej – przede wszystkim wspiera go w codziennej pracy.

Warsztaty z prowadzenia projektu według metodyki Scrum

Osoby, które chcą nauczyć się prowadzić projekt według metodyki Scrum powinny wziąć udział w warsztacie organizowanym w ramach Academy of Business, czyli „Zapoznanie z praktycznym sposobem zarządzania projektu SCRUM. Praktyczny przewodnik dla PM-a IT”.  W ramach szkolenia dowiedzą się m.in., jakie są metody i frameworki Agile, jak sprawdzać postęp projektu, optymalizować pracę, zwiększać wydajność zespołów czy minimalizować straty. Oprócz tego nauczą się także szacować, planować i zawierać kontrakty czy jak najlepiej wykorzystać budżet. Z pełnym programem warsztatów można zapoznać się na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/scrum-master-w-praktyce,398/.

W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno managerowie jak i programiści, testerzy i inne osoby zaangażowane w proces wytwarzania oprogramowania. Wiedza zdobyta na warsztatach pomoże realizować projekty efektywniej i skuteczniej, przy jednoczesnym podniesieniu jakości samego oprogramowania. Oprócz tego udział w warsztacie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Warsztat bazuje na praktycznym, ponad dziesięcioletnim doświadczeniu ekspertów, którzy zaprezentują zestaw narzędzi i zasad umożliwiający prowadzenie projektu informatycznego w sposób zwinny i dostosowany do potrzeb zarówno klienta jak i samego zespołu.

Firmy, które chcą wyróżnić się na rynku i zdobyć przewagę nad konkurencją, powinny rozważyć inwestycję w szkolenie dla pracowników, którzy mają zarządzać projektami IT.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here