Rozwój firmy wymaga ponoszenia kosztów – musimy dbać o to, by było za co zapłacić rachunki i wypłacić pensje pracownikom. Musimy również dokonywać ciągłych inwestycji, by działalność się rozwijała. Banki pozwalają sfinansować różne projekty. Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy na firmę? Co zrobić, by go otrzymać? Na jakie warunki można liczyć?

Jakimi kryteriami się kierować wybierając kredyt gotówkowy na firmę?

Przed wybraniem produktu kredytowego musimy zwrócić uwagę na to, ile będzie kosztować nas kredyt. Na spotkaniu z bankierem czy podczas wypełniania wniosku przez internet będziemy także pytani o to, na jaki cel wykorzystamy środki finansowe, a w przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt. W przypadku kredytu niezabezpieczonego bank będzie dokładnie analizował naszą historię finansową lub będzie wymagał dodatkowych ubezpieczeń.

https://nestbank.pl/

Na czym polega ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytu gotówkowego na firmę?

Zanim bank podejmie decyzję kredytową, oceni naszą zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty całego zobowiązania finansowego, wraz z jego dodatkowymi kosztami, w terminie określonym w umowie kredytowej. Najważniejszymi czynnikami do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jest posiadany majątek (określany jako aktywa), struktura kapitału, źródła finansowania działalności, a także wysokość przychodów i kosztów prowadzonej działalności. Bank weźmie pod uwagę także konkurencyjność firmy, czy kwalifikacje kadry kierowniczej oraz załogi. Warunkiem otrzymania kredytu gotówkowego na firmę jest także przedstawienie osiąganego dochodu netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Znacznie przychylniej banki patrzą na firmy, które już jakiś czas działają na rynku. Nowe przedsiębiorstwa mogą się starać o pożyczki tylko w wybranych instytucjach. Najczęściej wymagany jest jednak sześcio- lub dwunastomiesięczny staż biznesu na rynku. Bank weźmie także pod uwagę, czy terminowo opłacamy podatki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne zobowiązania firmy (handlowe, pracownicze). Na rachunkach firmy nie może być także żadnych zajęć egzekucyjnych.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, ubiegając się o kredyt gotówkowy na firmę?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą przynieść do banku zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o REGON i NIP, zgodę współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania (lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej) oraz umowę spółki. W przypadku spółek potrzebne będą dokumenty potwierdzające jej działanie oraz zaświadczenie o REGON i NIP. To, jakie dokumenty są potrzebne, zależy od tego, jaki rodzaj księgowości prowadzimy. Dla przykładu, przy uproszczonej księgowości musimy dostarczyć PIT-36 z załącznikiem PIT/B za miniony rok, podsumowanie KPiR, tabele amortyzacyjne lub wydruki. Wszystkie wymagania przedstawi nam pracownik banku.

Trudno prowadzić działalność przedsiębiorstwa jeśli brakuje nam płynności finansowej. Chcąc zapewnić mu przypływ pieniędzy, możemy wnioskować o kredyt gotówkowy na firmę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here