Jeżeli decydujesz się na przejście na emeryturę, wcale nie stoisz przed koniecznością prowadzenia życia standardowego seniora. Równie dobrze możesz swojej kariery w ogóle nie kończyć, a pracę zarobkową kontynuować. Na pewno nie będzie to w aż takim zakresie jak standardowa kariera przed emeryturą, ale bez wątpienia można sobie dorobić. Jak dużo? O tym dowiesz się bezpośrednio z naszego poradnika internetowego, który przedstawiamy poniżej.

Ile można dorobić na emeryturze?

Przejście na świadczenia emerytalne po przekroczeniu określonego wieku emerytalnego wiąże się przede wszystkim z możliwością zarabiania bez jakichkolwiek limitów. Nie ma znaczenia to, jak dużo zarobimy, w każdym przypadku wypłaty emerytury są nam należne. Niemniej jednak najczęściej emeryci decydują się po przejściu na emeryturę na dorabianie, a nie standardowe pracowanie. Generalnie nie ma także żadnych wymogów, co do pracy na emeryturze częściowej. By to świadczenie było obowiązujące, trzeba przekroczyć następujący pułap wiekowy – 65 lat w przypadku mężczyzny oraz 62 lata w przypadku kobiety. Jest to wówczas świadczenie w wysokości pięćdziesięciu procent wypracowanej w momencie odejścia na emeryturę kwoty. Jeżeli będziemy dorabiać na bieżąco, składki z tego przepracowanego okresu wpłyną na poprawienie naszej emerytury, a dokładniej na jej zawyżenie. Warto również wiedzieć, że kompletnie nie ma większego znaczenia to, jak dużo zarabiamy, kiedy pobieramy rentę inwalidy wojskowego lub inwalidy wojennego. Podobna jest sytuacja w przypadku renty rodzinnej po nich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, osoba przebywająca na wcześniejszej emeryturze ma prawo do zarobku w wysokości 70 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia. Wówczas nie ponosi się żadnych konsekwencji. Jeżeli jednak pułap przeciętnych zarobków zostanie przekroczony, ale nie więcej niż 130 procent wynagrodzenia średniego, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych redukuje świadczenie emerytalne takiego dorobkiewicza o nadwyżkę. Nie jest to jednak większa suma pieniężna niż ponad 561 zł. Jeżeli natomiast dojdzie do sytuacji, że przewyższymy będąc na emeryturze swoimi zarobkami sumę o 130 procent, emerytura zostanie zabrana.

Jeżeli chodzi natomiast o rentę, to limity są dokładnie takie same w przypadku emerytury wcześniejszej. Wedle przepisów prawnych, renta socjalna nie powinna być większa niż 70 procent średniej krajowej. Poza swoją profesa natomiast mają możliwość dorobienia na emeryturze osoby z emeryturą pomostową. W tym przypadku zakazane jest pracowanie w dotychczasowym zawodzie, dlaczego? Ponieważ emerytura ta obowiązuje u osób pracujących w warunkach szczególnych. W sferze ograniczeń wyznaczonych dla takich emerytów, chcących dorobić limity są dokładnie takie jak przy wcześniejszej emeryturze, czyli obowiązujące są wcześniej scharakteryzowane progi 70 oraz 130 procent wynagrodzenia średniego.

Jeżeli podejmujesz się pracy, będąc na świadczeniu rentowym czy emerytalnym, nie jesteś zmuszony powiadamiać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, chyba że otrzymujesz przychód z działalności, jaka wymaga przymusowego ubezpieczenia społecznego, czyli zatrudniony jest na standardowym etacie wiążącym się z umową o pracę czy też umowie zleceniu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here