Odchodząc z pracy i przechodząc na emeryturę, musimy pamiętać o tym, aby odpowiednio skompletować szereg niezbędnych dokumentów, jakie będą nam potrzebne do tego, żeby móc pozyskać odpowiednie świadczenia materialne przyznawane emerytom regularnie co miesiąc, po przepracowaniu określonej liczby lat i ukończeniu danego wieku. Wszystkie istotne papiery powinny leżeć schowane głęboko w szufladzie Twojego domowego zacisza, aby w odpowiednim momencie mieć je w zanadrzu i przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. O tym, jakiego typu dokumentacja jest niezbędna, co zrobić, kiedy jesteśmy na etapie, gdy można przejść na emeryturę, dokąd się zgłaszać i z czym, a także jak postąpić w momencie zgubienia ważnych dokumentów dowiesz się bezpośrednio z naszego poradnika.

Jakie dokumenty są potrzebne do emerytury?

Zacznijmy od tego, że przedstawimy posiadane wykształcenie. Jeżeli mamy ukończone studia wyższe, danego kierunku – jednego, konkretnego, wówczas możemy liczyć na uwzględnienie tego okresu nauki w okresie składkowym. Trzymajmy zatem dyplom z naszej uczelni aż emerytury. Z pewnością dokumenty te się przydadzą. Warto wspomnieć także, że liczy się również licencjat, nie tylko magisterka. Podstawą do tego, aby wyliczona nam została emerytura jest również świadectwo pracy. Istotne jest przedłożenie w ZUS-ie dokładnie tyle dowodów pracy, ile miejsc zatrudnienia zaliczyliśmy w naszym całym życiu zawodowym. Stwórzmy sobie domowe archiwum, na które powinny się zawsze składać oryginały umów o pracę. Z kserokopiami raczej wystąpią problemy, a to chociażby dlatego, że ni będzie tam naturalnego podpisu złożonego przez pracodawcę, nas samych oraz świeżej pieczątki, lecz wyłącznie ich odbitki. Taki dokument nie jest wiążący i traci swą moc prawną. Musimy także przechowywać tak zwany druk RP-7, a więc świstek, który pokazuje kompletne informacje na temat tego, ile wynosiły w danym okresie i miejscu pracy nasze zarobki. Ponadto na takim formularzu umieszczane są także szczegółowe dane odnośnie okresu zatrudnienia. Druk RP-7 ma obowiązek wydać pracodawca, Ty natomiast nie możesz się owego papieru pozbywać. Jeżeli chcesz, aby pracownik ZUS wyliczył Twój kapitał początkowy emerytury, koniecznie musisz uwzględnić w zestawieniu miejsc pracy każdy jeden rok okresu składkowego, nic nie pomijając, bo ma to ogromne znaczenie w praktyce i może zasadniczo niekiedy wpłynąć na ostateczną przypisaną Ci kwotę. Podobnie istotne swego czasu były popularne niegdyś stare wersje dokumentów w postaci książeczek ubezpieczeniowych.

To Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wydzieleniem kapitału początkowego przyszłego emeryta. Dzieje się to natomiast w następujący sposób – uwzględnia się dziesięć lat z naszej całej pracy zawodowej, biorąc pod uwagę okres przed 1999 rokiem bądź dowolnie wybieranych dwadzieścia lat zatrudnienia. Jeśli dojdzie do sytuacji, że potrzebnych do przyznania i wyliczenia emerytury dokumentów nie posiadamy, warto odtworzyć dokumentację. Wszyscy pracodawcy są zobowiązani przechowywać świadectwa pracy wydane pracownikom niegdyś zatrudnionym przez równo pięćdziesiąt lat! Nie powinno zatem być problemu ze zwróceniem się do dawnego pracodawcy po to, aby wydał nam dowód zatrudnienia ponownie. Przy firmach zlikwidowanych natomiast, warto skorzystać ze znajdującej się na stronie ZUS-u bazy podmiotów zamkniętych.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here