Praca w górnictwie, np. dla KGHM, jednej z największych spółek skarbu państwa, jest coraz bardziej bezpieczna i opłacalna. Górnicy korzystają ze zdobyczy technologicznych, np. nowoczesnych maszyn i urządzeń pomiarowych wysokiej klasy, mają też liczne przywileje.

Praca nowoczesnego górnika – bezpieczeństwo i zasady

W nowoczesnym górnictwie używa się maszyn i urządzeń zaawansowanych technologicznie. Zwiększa to bezpieczeństwo osób pracujących pod ziemią. Ponadto przeprowadzane są szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uwrażliwia się też górników, by zwracali uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa i w porę zareagowali. Przykładem innowacyjności i rozwoju górnictwa w Polsce jest KGHM. Praca KGHM na rzecz unowocześniania górnictwa i poprawy warunków zatrudnienia swoich pracowników przekłada się nie tylko na zyski spółki, ale też na opinię dobrego pracodawcy.

Stosowane technologie pozwalają rozwijać się spółce międzynarodowo, m.in. w Ameryce Południowej i Północnej. Ciągłe ulepszanie i poprawa bezpieczeństwa są możliwe dzięki ścisłej współpracy górników i inżynierów pracujących na powierzchni, a także kadry zarządzającej.

Przywileje górników – dlaczego warto pracować w kopalni?

Dobrze prosperujące kopalnie i spółki w branży górniczej oferują swoim pracownikom stałe zatrudnienie i zarobki zależne od wymiaru czasu pracy. Górnik może przyjść do pracy w sobotę, niedzielę czy święto i dostać za ten czas wyższe wynagrodzenie niż za pracę w dni robocze.

O przywilejach górników decyduje pracodawca. Górnicy mogą dostawać dodatkowe pensje – nie tylko tzw. trzynastki, ale i „czternastki”, nagrody jubileuszowe, świadczenia typu „barbórkowe” czy „ołówkowe” oraz inne dodatki socjalne i premie.

Przywilejem górników jest też możliwość odejścia na emeryturę po przepracowaniu 20 (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), w tym przynajmniej 15 lat pod ziemią, i ukończeniu 50. roku życia.

Wymagania stawiane przed kandydatami do pracy w górnictwie

Żeby zostać górnikiem, należy skończyć przygotowującą do tego szkołę zawodową. Na wyższe stanowiska wymagane są przeważnie ukończone studia na konkretnych, specjalistycznych kierunkach. Kandydat na górnika pracującego pod ziemią powinien cieszyć się dobrym zdrowiem i mieć dobrą kondycję fizyczną oraz powinien być silny, mimo że pracę pod ziemią w dużej części wykonują maszyny

Przed podjęciem pracy pracownik przechodzi szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz niezbędne szkolenia wdrożeniowe. Od górnika oczekuje się, że będzie zwracał uwagę na bezpieczeństwo swoje i pracujących z nim kolegów.

Anna Harasymiuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here