Pomimo tego, że notariusz kojarzy nam się w większości przypadków głównie ze sporządzaniem aktów notarialnych przy sprzedaż nieruchomości oraz sporządzaniu protokołów z walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego, to warto również wiedzieć, że wizyta u notariusza może nam pomóc ze spadkiem – bez wizyt w sądzie. Co warto wiedzieć o roli notariusza w przypadku postępowania spadkowego?

Już na samym początku warto podkreślić, że polski ustawodawca specyficznie traktuje wszystkie czynności zawierane przed notariuszem – nadaje im większą rangę i pewność w obrocie. Z tego też względu możemy w Kodeksie Cywilnym odnaleźć uregulowanie wskazujące na to, że przy sprzedaży nieruchomości (nie ma tutaj znaczenia charakter danej nieruchomości) konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Rozwijając to sformułowanie należy wskazać, że brak zachowania formy aktu notarialnego w tym przypadku będzie skutkował brakiem przejścia prawa własności nawet wtedy, gdy sprzedawca nie będzie sobie teoretycznie rościł żadnych praw do „sprzedanej” nieruchomości. Tego typu uregulowania podyktowane są nie polityką zmierzającą do represji osób nie znających prawa, ale przede wszystkim do zapewniania pewności obrotu gospodarczego w zakresie sprzedaży nieruchomości i zmiany ich właścicieli – domniemanie prawdziwości i rzetelności wpisów w księgach wieczystych.

Spadek u notariusza w Katowicach

Jaka jest jednak rola notariusza w przypadku spadku? Oprócz oczywistej odpowiedzi dotyczącej możliwości sporządzenia testamentu na wypadek śmierci oraz umieszczenia go w specjalnym rejestrze testamentów – co daje nam pewność tego, że dana osoba faktycznie sporządziła dany testament i była zdolna do rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci, to udział notariusza dostrzegalny jest również w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Jest to jedna z dwóch dróg stwierdzenia takiego nabycia – można złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego bądź udać się do notariusza.

Nabycie spadku u notariusza

Jeżeli wybierzemy się do notariusza w Katowicach lub w Warszawie, za czynność sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia zapłacimy tyle samo. Notariuszy w każdym zakątku Polski obowiązują odgórne stawki za konkretne czynności urzędowe, które określane są w rozporządzeniu przez ministra sprawiedliwości., Tym samym akt sporządzenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej powinien nas kosztować zaledwie 50,-zł, zaś protokół poprzedzający akt poświadczenia dziedziczenia to kolejne 100,-zł. Należy mieć jednak na uwadze, że są to kwoty netto.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here