Nie ulega wątpliwości fakt, że zmiany w systemie emerytalnym są potrzebne. W ostatnim czasie trwają bardzo intensywne prace rządu nad jego ostatecznym kształtem. Nie ustają spekulacje, ani dyskusje na ten temat. Na to jak ostatecznie będzie wyglądała uchwała czekają z niecierpliwością zarówno przyszli emeryci, jak i pracodawcy.

Dla kogo świadczenie?

Wejście w życie uchwały przywracającej minimalny wiek emerytalny sprzed 2012 roku uprawnia (od 1 października 2017 roku) do ubiegania się o wypłatę świadczenia emerytalnego wszystkie osoby, które osiągnęły minimalny wiek emerytalny, tj. 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn oraz mających wypracowany staż pracy –  jest to 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Szacuje się, że w pierwszych miesiącach od wejścia ustawy w życie z nowych warunków skorzystało 40 tysięcy uprawnionych osób. Emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem. To od człowieka, tak naprawdę zależy czy chce dalej pracować, czy też przejść na emeryturę. Wiele osób uprawnionych do emerytury deklaruje chęć do dalszej aktywności zawodowej, co ma wpływ na jej wysokość. Korzystając z kalkulatora emerytalnego można wyliczyć wysokość przyszłej emerytury.

Co szykuje rząd?

Oprócz obniżenia wieku, rząd pracuje nad projektem ustawy, która w pewnym stopniu odmieniłaby dotychczasowe funkcjonowanie systemu emerytalnego. Nowe przepisy wprowadzałyby tak zwane Pracownicze Plany Kapitałowe. Byłoby to nowoczesne rozwiązanie, mające przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, a także poprawę struktury oszczędzania. PPK w zamyśle stanowić będzie uzupełnienie Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Co niezwykle istotne, od pierwszego moment składki pracownika są jego prywatną własnością i mogą być dziedziczone. Dla wielu rodzin to naprawdę doskonała wiadomość. Ponad to PPK mam mieć charakter automatyczny, z możliwością rezygnacji. Ustawodawca przewiduje również kary, za niedopełnienie obowiązku poinformowania pracownika o PPK. Ustawa miałaby wejść w życie na początku przyszłego roku.

Wysokość emerytury

Obecnie najniższa minimalna emerytura to równo 1000 złotych, a po cyklicznej waloryzacji 1029, 80 złotych na rękę. Emeryci chcący składać wnioski o przyznanie emerytury, powinni pamiętać, żeby nie składać go w czerwcu, ponieważ nie ma waloryzowanego konta ze składkami emerytalnymi rocznie i kwartalnie, a tylko rocznie. Rząd pracuje także nad projektem, który przewiduje tak zwaną „matczyną emeryturę”, czyli emeryturę gwarantowaną w wysokości 1000 złotych. Przepisy miałyby się odnosić do kobiet, które urodziły i wychowały, co najmniej czwórkę dzieci, i z tego właśnie powodu nie miały możliwości podjęcia zatrudnienia. W planach jest także wprowadzenie dodatku w wysokości 500 złotych dla seniorów bez wyjątków oraz obwarowań prawnych. Ostatecznie jednak 500 zł otrzymaliby tylko ci, którzy pobierają najniższe świadczenie. Przysługiwałby również jednorazowy dodatek, jednak tylko tym, którzy otrzymują świadczenie do 2000 zł brutto.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Więcej informacji znajdziesz w serwisie Emerytura PZU pod adresem https://emerytura.pzu.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here