Wraz z dniem 1 sierpnia 2020 r. do obiegu wszedł Polski Bon Turystyczny. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 lat mogą dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne . Oczywiści chodzi tutaj o organizacje pożytku publicznego znajdujące się na terytorium Polski. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/polski-bon-turystyczny-lista/ 

Zasady przyznawania Polskiego Bonu Turystycznego

Zasady przyznawania bonu turystycznego zostały określone w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Jednak nic co dobre nie zawsze wydaje się być tak przejrzyste. Po uruchomieniu programu pojawiło się wiele dodatkowych pytań dotyczących możliwości jego wykorzystania. Bez obaw cały spis zasad oraz reguł znajduje się na stronie ZUS’u oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (www.zus.pl i bonturystyczny.polska.travel).

Kto posiada uprawnienia do korzystania z bonu?

Bon turystyczny przysługuje na dziecko, na które:

  • w dniu 18 lipca 2020 r. było przyznane albo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. zostało/zostanie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego, czyli tzw. świadczenia 500+, lub też wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia w postaci dodatku dyferencyjnego,
  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. lub 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. został/zostanie złożony wniosek o świadczenie wychowawcze przekazany do wojewody, który nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r. lub w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych.

Bon turystyczny przewidziany jest na dzieci, które urodzone będą najpóźniej 31 grudnia 2021 r. Na każde z tych dzieci przysługuje jedno świadczenie w formie bonu o wysokości 500 zł, a na dziecko niepełnosprawne także jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu, które również wynosi 500 zł. Polski Bon Turystyczny wolny jest od 

podatku i egzekucji, a więc osoby uprawnione mają do wykorzystania pełne 500 zł lub 1.000 zł na dziecko. W przypadku kiedy rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem, wówczas każdemu z nich przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł.

W jaki sposób aktywować bon? 

O przyznanie bonu turystycznego trzeba go jedynie aktywować. W tym celu osoba, która dokonuje aktywacji powinna: 

1. Zalogować się na swój profil na PUE ZUS,

2. Wybrać z górnego menu zakładkę „Ogólny”,

3. Przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”,

4. Uzupełnić aktualny e-mail oraz nr telefonu komórkowego.

Jeśli osoba uprawniona nie posiada swojego profilu na PUE ZUS, musi się na nim zarejestrować, ponieważ jest to jedyny sposób aktywacji bonu.

Zobacz też: http://www.kapitalka.pl/skargo-do-ukoik-na-allegro-najwazniejsze-informacje/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here