Przez długie dziesięciolecia, a właściwie przez stulecia, inwestowanie w waluty było domeną największych podmiotów, w tym przede wszystkim państw, ponieważ wymiana walut była przedsięwzięciem kosztownym. Nawet stosunkowo niedawno trzeba się było liczyć ze spreadami standardowo na poziomie od kilku do nawet 10%, przez co inwestowanie w waluty w charakterze dobra headgingowego miało sens, ale już inwestowanie spekulacyjne wymagało naprawdę wielkich zawirowań gospodarczych, by taki scenariusz mógł być dochodowy. Sytuację zmieniły kantory online i wymiana walut online, dzięki czemu obecnie można wymieniać pieniądze po minimalnym koszcie i można zastanawiać się nad prawidłowym inwestowaniem w waluty.

Inwestycja w walutę

Inwestowanie w waluty jeszcze nigdy nie było takie proste. Wystarczy dzisiaj wejść na stronę internetową PlusKantor.pl i założyć darmowe konto. Po wskazaniu rachunku bankowego i otwartego w banku konta walutowego, można kupić dowolną walutę i przelać ją na swoje konto. Spread, czyli koszt wymiany waluty, jest tak niski, że normalne dzienne wahania kursu walut są w stanie w zupełności pokryć koszty spekulowania walutami. PlusKantor.pl współpracuje też z bardzo wieloma bankami w naszym kraju, dzięki czemu przelewy mają charakter przelewów wewnętrznych, co przekłada się na ich znikome koszty, często brak jakichkolwiek opłat, a do tego wielokrotnie można liczyć na niemal natychmiastowe dotarcie przelewu. To oczywiście zależy od danego banku.

W co zainwestować?

Kantor internetowy pozwala, by szybko, łatwo i przyjemnie zamieniać jedne pieniądze na drugie bez większych kosztów. Pozostaje jednak pytanie, w co inwestować? Najważniejsza jest oczywiście gra popytu i podaży, ponieważ to ona decyduje o kursach walut. Popyt i podaż nie biorą się jednak znikąd. Ogromne znaczenie ma tutaj gospodarka kraju, dynamika wzrostu, poziom konsumpcji, wielkość importu i eksportu, poziom zadłużenia, wypłacalność kraju i jego stabilność, ale w praktyce przeprowadzenie całej analizy makroekonomicznej raczej nie jest możliwe. Trzeba się oprzeć na prostszych wskaźnikach, a wymienione wcześniej kwestie podpatrywać w opracowaniach analityków.

Łatwiejszymi do wykorzystania czynnikami decydującymi o kursie waluty są inflacja i stopy procentowe. Są to czynniki mocno ze sobą związane, ale pierwszy z nich to wynik sytuacji gospodarczej, a drugi decyzja polityczna. Inflacja informuje nas o tym, jak szybko pieniądz traci na wartości. Pieniąc podlegający wysokiej inflacji nie jest dobrą inwestycją. Stopy procentowe to z kolei informacja dla inwestora, ile zarobi na lokowaniu pieniędzy w banku. Warto mieć pieniądze, których stopy procentowe są relatywnie wysokie do poziomu inflacji, a jeśli inflacja jest wysoka, a stopy procentowe są niskie, inwestycja jest co najmniej wątpliwa. W tym wszystkim konieczne jest jeszcze ujęcie samej ceny pieniądza rozumianej jako jego kurs oraz spodziewane w przyszłości zmiany omawianych wskaźników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here