Druk księgowy PIT-28 / PIT-28S* to dokument (formularz PIT), umożliwiający złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za dany rok podatkowy. W 2019 roku należało złożyć go do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczył. Może być więc pierwszym PIT’em, z którym będzie mieć do czynienia podatnik w roku podatkowym 2020. Czy ustawodawca przewiduje jakieś rewolucyjne zmiany w zakresie tej deklaracji? Czym charakteryzować się będzie PIT-28 2020? Kiedy podatnicy będą go składać?

PIT-28 – dla kogo jest to rozliczenie?

Rozliczenie za 2019 roku służyć będzie nadal podatnikom zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – czyli podatników, którzy wybiorą lub wybrali tę specjalną formę opodatkowania, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o wyborze opodatkowania (przewidziano wyjątki od tej zasady).

Deklaracja jest jednym z najpopularniejszych formularzy PIT służących podatnikom, którzy prowadzą działalność taką jak najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa nieruchomości – z założenia umowy te zawierane są „prywatnie”, czyli nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiany w PIT 2019

Jedną z najważniejszych ostatnio wprowadzonych zmian było określenie przez ustawodawcę limitów kwotowych, w ramach których można było obejmować przychody z czynszu najmu zryczałtowanym podatkiem od przychodów z najmu i rozliczać go PIT-28. Granica została ustalona na wysokości kwoty 100 000 zł, do której przepisy umożliwiają opodatkowanie stawką 8,5% podatku. Następnie, po przekroczeniu progu limitowego, podatnik musi zastosować wyższą stawkę podatku – 12,5%. Limit ten dotyczy kwoty rocznej, wynikającej ze wszystkich stosunków najmu, których stroną jest dany podatnik – zarówno gruntów, mieszkań, budynków jak i lokali.

W ramach nowych regulacji nie jest również konieczne składanie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania tym rodzajem podatku – ustawodawca stwierdził, że jeżeli pierwszy przychód ewidencjonowany zostanie potwierdzony odpowiednia wpłatą na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu – i podatnik dokona tej zapłaty w odpowiednim terminie – to zostanie ona uznana za równoznaczną z dokonaniem wyboru opodatkowania ryczałtem dla PIT 2020.

PIT-28

Zmiany w PIT 2020

Jedną z najważniejszych zmian dla PIT-28, było wprowadzenie zmiany terminu rozliczenia PIT-28, bowiem rozliczenia za rok 2019 będzie można złożyć aż do końca lutego 2020 roku. W tym roku koniec miesiąca nastąpi w weekend – dlatego najprawdopodobniej nowym terminem złożenia deklaracji PIT 2020 będzie 2 marca 2020 roku (poniedziałek).

Kolejną z nowości jest uruchomienie nowej formy rozliczenia PIT online 2020. Poza znanymi do tej pory podatnikom rozwiązaniami e-deklaracji, ustawodawca i Ministerstwo Finansów zapowiada rozszerzenie działania usługi Twój e-PIT na kolejne druki podatkowe. Jednym z nich najprawdopodobniej będzie właśnie PIT-28 2020. Usługa Twój e-PIT nadal będzie jednak zupełnie dobrowolna, a podatnicy będą mogli rozliczyć się za pomocą znanych sobie programów PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here